Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 30. junij 2019

ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE JMS

Začenjamo z novim večjim naslovom: Življenje iz posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu (JMS). Tu bomo objavljali prispevke, ki zadevajo našo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, pripravo nanjo, izpeljavo, obnavljanje in zlasti življenje iz posvetitve. Jezus je rekel: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10). Povabljeni ste, da pošljete svoja izkustva in s tem spodbudite tudi druge. Bog povrni!

Dvajset let po vélikem jubileju

Leta 2020 bo minilo dvajset let od obhajanja vélikega jubileja, dvatisočletnice Jezusovega rojstva. Na ta dogodek se je vesoljna Cerkev pod vodstvom papeža sv. Janeza Pavla II. zavzeto pripravljala. V Sloveniji smo k splošnim prizadevanjem dodali še posvetitev posameznikov, družin in različnih skupnosti Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Slovenski škofje so na svojem tretjem plenarnem zasedanju v Ljubljani, 17. novembra 1998, radi sprejeli pobudo 'od spodaj', »da bi se slovenski verniki v okviru svojih župnij posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu«. Pobudo je podpisalo skoraj tristo slovenskih duhovnikov, redovnikov, redovnic, predstavnikov cerkvenih gibanj in laikov. Približno ena tretjina župnikov se je na pobudo odzvala in so organizirali pripravo na posvetitev v svojih župnijah, na posvetitev pa so se pripravili tudi po samostanih in drugih skupnostih. Največ posvetitev je bilo v letu 1999, torej pred dvajsetimi leti.
Vedno znova opažamo, da smo slabotni. Okolje, v kakršnem živimo, veri ni naklonjeno. Plavati je treba proti toku, pa še nas lahko odnese. Zato potrebujemo izdatno pomoč od zgoraj. Tudi posvetitev ne deluje in nas ne posvečuje avtomatično, brez našega sodelovanja. Vsaj vsako leto naj bi se znova dobro pripravili na obnovitev posvetitve. Veliko posvečenih posameznikov svojo posvetitev s kratko molitvijo obnavlja celo vsak dan. Za dobro pripravo nam je na razpolago knjižica Devetdnevnica. Temeljito se lahko pripravimo z obhajanjem petih prvih sobot na fatimski način. Najbolje je, če župnik v svoji fari organizira posvetitev oziroma obnovitev posvetitve. Vendar se vsak vernik lahko sam odloči za ta korak, čeprav ni skupne priprave. S tem pokaže svojo versko odraslost, ki pa je vedno združena s pravo ponižnostjo.
V Sporočilih slovenskih škofij (št. 1/1999) je zapisal takratni ljubljanski nadškof dr. Franc Rode, da je za vse posvečene potrebno »zlasti še bolj goreče in dosledno krščansko življenje v duhovni blagor vse Cerkve«. S tem posvečeni lahko veliko prispevamo k novi evangelizaciji vedno bolj nekrščanske Slovenije. Dobro pripravljena posvetitev in življenje iz posvetitve je zelo dobra pot do poglobljenega življenja iz vere, upanja in ljubezni. Pri pripravi posvetitve in obnovitve posvetitve nam lahko pomagajo knjižice, kot so: Devetdnevnica pred posvetitvijo in obnavljanjem posvetitve JMS, Pet prvih sobot, Priročnik za posvetitev, Sadovi posvetitve. Dobijo se pri Salve na Rakovniku ali v Stični.
V našem glasilu bomo objavljali tudi poročila, ki zadevajo čas pred dvajsetimi leti. Prosim, da pošljete laiki in duhovniki svoje spomine na tisti čas v zvezi s pripravo posvetitve, samo posvetitvijo in življenjem iz nje. Naj bo vse poklon Jezusu in Mariji ter spodbuda vsem za naprej.
p. Anton

Ni komentarjev:

Objavite komentar