Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 14. november 2011

Pismo iz Vatikana, 10. avgusta 2011

Spoštovani pater,

z duhovnih vaj v Fatimi ste dne 21. julija 2011 skupaj s spoštovanim msgr. Alojzom Uranom ter kleriki in laiki, ki so povezani s slovenskim narodnim odborom za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, poslali svetemu očetu izraze iskrenega spoštovanja in sinovske vdanosti do njegove petrinske službe, ki so bili podkrepljeni z zagotovilom molitve.

Sveti oče se zahvaljuje za izraze spoštovanja in duhovne bližine ter želi, da bi dnevi, ki ste jih v Fatimi namenili molitvi in poslušanju Božje besede, prinesli sadove miru in vlili novega poleta za veselo pričevanje evangelija.

Spodbuja vas, da se z obnovljeno vero izročite Božjemu usmiljenju in vsem podpisnikom z veseljem podeljuje zaprošeni apostolski blagoslov, ki ga rad razširja tudi na vaše drage.

Z globokim spoštovanjem vdan v Gospodu

msgr. Peter B. Wels