Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 09. april 2020

c) Povezanost z našim časom

Potem ko sem premišljevala skrivnosti 4 delov rožnega venca, sem dobila občutek, da govorijo o Jezusovem in Marijinem življenju zgolj z vidika vsega, kar se je zgodilo pred 2000 leti. In to se nam lahko pri molitvi zdi oddaljeno, daleč od današnjega aktualnega časa, v katerem živimo. A mi danes iščemo in častimo Boga in Njegovo Mater ... Naš Odrešenik in naša Mati sta vendar z nami tudi danes, sta živa in prisotna danes z nami in med nami in imata na naše življenje velik vpliv, če jima to le dovolimo, če se tega le zavedamo in ju prosimo ... Sedanjost. Saj res – spomnila sem se, da Beseda govori, da moramo prositi tako, kot da smo že dobili. V tem je zaupanje. In ponižnost. Takrat in tako, kot bo Bog hotel. A zgodilo se bo. Gotovo. Ko bo čas. Tako kot prosimo, ali drugače – bolje za nas. Ker naša pota in naše misli niso Božja pota in Božje misli. In za to moramo biti iskreno hvaležni.

sreda, 08. april 2020

b) Za različne potrebe

 
Na začetku sem uvidela, da moram moliti za svojo družino in njeno spreobrnjenje. Potem je bilo vedno več potreb. Želela sem z določenim namenom in prošnjo osmisliti vsako desetko rožnega venca, da bi vsako molila prav za izbrani in tudi izrečeni namen. Ker sem tudi otrok Brezmadežne, mi je »v krvi« vzklik molitve: O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo! In tako so se postopoma izoblikovali tudi moji »vzkliki« znotraj RV:
Pred očenašem 1. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za dar prave vere, zaupanja in ljubezni, za čistost, mir in modrost srca ter za svetost in zveličanje naše družine in vseh naših dragih!
Pred očenašem 2. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za edinost in svetost vseh udov Kristusove Cerkve ter za rast novih duhovnih in redovnih poklicev!
Pred očenašem 3. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za mir in blagostanje v naši domovini in v vseh človeških domovanjih ter za razumnost in pravičnost vseh državnikov, voditeljev, vodij in vseh, ki imajo vpliv na nas s svojimi besedami, dejanji in zgledom!
Pred očenašem 4. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za vse bolne, trpeče in osamljene; za vse, ki potrebujejo pomoč in razumevanje, ljubezen in spoštovanje!
Pred očenašem 5. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za resnično spreobrnjenje vseh nas grešnikov, za naše vsak dan bolj sveto življenje in srečno zadnjo uro!
*Pred očenašem 6. desetke: O Marija, brez madeža spočeta, prosi Jezusa za rešitev duš iz vic vseh naših rajnih sorodnikov (mojega in moževega rodu, posebej rajne/ga ... ), prijateljev in znancev, ter vseh tistih, za katere nihče ne moli!
Tako sem začela in s temi vzkliki vztrajam pred vsako desetko, ne glede na to, kateri del rožnega venca molim.

torek, 07. april 2020

ROŽNOVENSKI ŠOPEK MATERI MARIJI Moj osebni rožni venec

Molitev »mojega« rožnega venca se je in se še razvija počasi in postopoma, kakor pač – tako predvidevam – počasi in postopoma raste in zori moja vera in ljubezen do Boga in bližnjega. Nova spoznanja, ki sem jih našla ob branju Svetega pisma in ki so se me dotaknila ob kaki drugi priložnosti – npr. ob besedi iz nedeljske homilije, ob navedku v kakem članku ali knjigi, ob spoznanju ali citatu kakega svetnika ali svetniške osebnosti, ob lastni izkušnji greha ali tolažbe,... – so me sproti usmerjala (in me še usmerjajo) k osebni molitvi »po meri«, za čas in za občutja, ki se v njih nahajam.

a)       Klasični rožni venec

Začela sem seveda z naučenim klasičnim rožnim vencem; najprej s tremi (veseli, žalostni, častitljivi) deli, kasneje še s četrtim svetlim delom, in vsak dan sem molila tistega, ki je bil za ta dan priporočen od Cerkve in na način, kot ga uradno priporoča Cerkev.
Čez čas sem se zalotila, da postajam ob taki molitvi preveč nezbrana in raztresena, da molitvene obrazce včasih ponavljam kot neko dolžnost, ki jo moram čim prej opraviti. Nisem bila zadovoljna s seboj, gotovo še manj ljubi Bog z mojo mlačnostjo. Pri takšni molitvi sem se dejansko počutila mlačna, tudi če sem poskušala v mislih risati podobe iz življenja Jezusa in Marije, na katere so me usmerjale posamezne desetke. Ob tem so v meni begale misli za vse mogoče potrebe in želje, ki so bile tisti čas aktualne in ki sem jih želela po Mariji izročiti Bogu. In tudi zahvale. In tudi kesanje za grehe, spodrsljaje, opuščene kreposti in dobra dela ... Potrebe in prošnje so se množile – zlasti za družino, za njeno spreobrnjenje, za posameznike in skupnosti v potrebah. In vsakič, ko je do mojega srca prišla ta ali ona spodbuda za molitev, ki je potrebna, sem si rekla: »Vidiš – za to tudi moraš moliti! A kdaj, kako? In na kakšen način res iskreno, zavestno in iz srca?«
Kako na nikogar in nič pozabiti? Kako pred Bogom dejansko osmisliti in izraziti vse osebne zahvale, kesanje, želje, potrebe, prošnje in jih iskreno in goreče izraziti, izročiti, ne da bi pri tem trpela pomanjkanje »klasična molitev«? Kako naj moja molitev ostane ponižna in preprosta, – cestninarjeva – in sočasno ne zgolj prazno farizejsko besedičenje pred Bogom? In kako naj kljub vsemu prihranim čas, da se vsakič sproti ne »izmišljujem«, za kaj, za koga in kako naj še molim? Kako naj pri tem upoštevam večne nauke Besede in hkrati ne zanemarim znanih mi priporočil zemeljskih pastirjev? Želela sem si ubrane in stalne molitve, kot sidra, ki v nemirnem morju sveta umiri in ustavi ladjo srca in duše v blagem pogovoru z Najvišjim, z Njegovo Materjo. Da ne bi begala. Da ne bi pozabljala. Da bi bila pred Njim vsaj malček tistega, kar želim biti in kar On najbrž želi in pričakuje od mene. Take so pač moje želje. In nekoč je nekdo zapisal, da nam Bog ne navdihuje želja, ki nam jih ne bi bilo mogoče uresničiti! Razumem, da so iskrene in čiste sanje in želje, ki se rodijo v nas, pravzaprav samo informacija, kaj nam Bog želi dati, kaj nam je namenil, če Mu bomo popolnoma zaupali in z Njim sodelovali na Njegov način in hodili po poti, ki jo bo On izbral. Tako, kot je to v izrečenem »Zgodi se« vse do zadnjega diha in vnebovzetja zaupala in delala Marija.

ponedeljek, 06. april 2020

Odmevi

Z Vašim predlogom se strinjava oba, jaz in moj mož. Ne samo eno desetko vsak dan! Zmolila bova vsak dan cel rožni venec za uspeh dejavnosti cistercijanov v Stični. V Družini sem že velikokrat brala, kako delavni in prizadevni so posebno za mladino, ki je še kako potrebna dobre besede in molitve. Saj molitve ni nikoli preveč. In jaz tako rada molim rožni venec, saj ga imam vedno pri sebi.

Danes sem pri sv. maši še posebno čutila, kako zelo sem v duhu povezana s člani Bernardove družine in z redovno skupnostjo, kateri ta pripada. Naša skupna goreča prošnja bo gotovo rodila sadove! Samo vztrajajmo v molitvi in zaupanju!

Čutim se počaščenega zaradi vabila v Bernardovo družino, saj upam, da bo moja molitev in posredovanje pri Mariji koristilo uspehu cistercijanske dejavnosti in njihovim novim poklicem ter vsem duhovnim prireditvam, ki jih oni organizirajo.

nedelja, 05. april 2020

35 LET BERNARDOVE DRUŽINE Kako poglobiti prijateljstvo z Jezusom?

V Marijini šoli smo. Ona je bila in je še zdaj v največjem prijateljstvu z Jezusom. Marijino poslanstvo je voditi k njemu. Čim bolj bomo povezani z našo duhovno Materjo, Materjo Bernardove družine, tem bolj bomo povezani z Jezusom. Naša Mati ničesar bolj ne želi kakor to, da bi se z vedno prisrčnejšo ljubeznijo oklepali njenega Sina. Molitev zdravamarija, ki jo bomo ta mesec še posebno zbrano molili, nas bo po Mariji povezovala z Jezusom. Tudi naš zavetnik sv. Bernard, ki je v svojem življenju Kristusa tako zelo ljubil, nam bo s svojim zgledom in priprošnjo v veliko oporo.
Da bomo Jezusa bolj vzljubili, ga moramo najprej bolje spoznati. Pri tem nam bo v največjo oporo Sveto pismo nove zaveze. Po štirih evangelijih nam bo Kristus spregovoril prav tisto, kar je za nas najbolj potrebno.
Jedro evangeljskega sporočila je dejstvo, da nas je Jezus odrešil s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem, pa tudi z vsem svojim življenjem. To odrešenje prinaša do nas vsaka mašna daritev. Kdor z živo vero in gorečo ljubeznijo pri njej sodeluje in Jezusa prejme v svoje srce, bo gotovo rastel v ljubezni do njega. Bolniki, invalidi in ostareli se lahko z mašno daritvijo in z Jezusom, ki je glavni darovalec in dar vsake mašne daritve, povežejo tako, da z njim v duhu darujejo nebeškemu Očetu svoje trpljenje. Jezusa pa prejmejo v svoje srce po duhovnem obhajilu, to je po iskreni želji, da bi prišel k njim in prebival v njih.
Z Jezusom smo si blizu, če živimo s cerkvenim letom. Spomnimo se, kako nas povezuje z Odrešenikom adventno hrepenenje, prisrčna domačnost božičnih praznikov, resnobnost spokornega postnega časa s svojim viškom na veliki petek, zmagoslavje velike noči. Kaj so za nas drugega vsi Gospodovi prazniki, če ne vedno ponavljajoče se vabilo, da svojega Odrešenika še prisrčneje vzljubimo! Radi bomo prosili Marijo, naj nam pomaga poglabljati prijateljstvo z njenim Sinom Jezusom.

sobota, 04. april 2020

Duhovne prireditve v Stični v letu 2020

APRIL 2020
3. – 4. Skupnost Emanuel
10. – 12. Katoliška mladina
15. – 17. Vrtec Jurček
17. – 19. Silvo Novak, duhovne vaje
19. ob 3.00 nedelja Božj. usm., BD in JMS
23. – 26. p. Vital Vider, zakonci z otroki
24. – 26. Katoliška mladina
26. molitvena skupina za duše v vicah
 
MAJ 2020
9. – 10. Skupnost Emanuel
9. Seja odbora JMS z animatorji
10. ob 14.30 Bernardova družina in JMS
13. ob 19.30 fatimska pobožnost v baziliki
16. – 17. skavti
22. – 24. zeliščarji
24. za duše v vicah
 
JUNIJ
12. – 14. p. Andrej Benda, zakonci
12. ob 19.30 fatimska pobožnost
14. ob 14.30 Bernardova družina in JMS
20. – 21. Emanuel
21. za duše v vicah
 
Prijave za skupine v Domu duhovnosti sprejema voditelj Doma p. Nikolaj:
po e-mailu opatija.dom.duhovnosti@gmail.com
ali na telefon: 041 972 813.

Večdnevne skupine se redno začno ob 18.00 zvečer, ali po dogovoru.
Prijave posameznih udeležencev sprejemajo voditelji skupin.
P. dr. Nikolaj Aracki, GSM: 041/972 813; e-naslov: nikolaj.aracki@rkc.si
P. Andrej Benda, GSM: 041/918 432; e-naslov: andrej.benda@rkc.si
P. Krištof Čufer, GSM: 031/314 044; e-naslov: kristof.cufer@rkc.si
Ciril Čuš, GSM: 031/888 276; e-naslov: ciril.cus@rkc.si
P. Maksimilijan File, GSM 031/711 794; e-naslov: maksimilijan@sticna.si
Klemen Križaj, Zdravo življenje, tel.: 01/787 70 65
P. Lojze Markelj, GSM 031/755 945
Dr. Maksimilijan Matjaž, maksimilijan.matjaz@rkc.si
P. Anton Nadrah, tel. 01/78 77 100; e-naslov: anton.nadrah@rkc.si
P. Janez Novak; prijave: Mojca Kastelic: e-naslov: gabri@siol.net
P. Branko Petauer, GSM 031/687 802; e-naslov: branko.petauer@rkc.si
P. Vital Vider, tel. 02/332 13 74; e-naslov: vital.vider@rkc.si

Bernardova družina bo imela skupaj z Združenjem posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu v letu 2020 (BD in JMS) srečanja večinoma na 2. nedeljo v mesecu v opatovi kapeli od 14.30 do 16.30: 8. marca, 19. aprila (ob 15.00 v cerkvi na nedeljo Božjega usmiljenja), 10. maja, 14. junija, 20. avgusta (ob 19.00 v cerkvi), 13. septembra (ob 19.30 skupaj s fatimsko pobožnostjo v cerkvi), 11. oktobra, 8. novembra in 13. decembra.

Fatimska pobožnost leta 2020 bo v cerkvi ob 19.30: 13. maja, 12. junija, 13. julija, 13. avgusta, 13. septembra (tudi Bernardova družina in Združenje JMS), 13. oktobra.