Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 29. februar 2020

Misli sv. Bernarda

Torej drži, da se v duši dogajajo take spremembe: Božja Beseda odhaja in prihaja po lastnem izreku : »Odhajam in pridem k vam« (Jn 14,28), in spet »Še malo in me ne boste več videli, in spet malo, pa me boste videli« (Jn 16,16). O malo in spet malo! O dolgotrajni malo! Dobri Gospod, da je malo, praviš, ko te ne bomo videli? Pozdravljena tvoja beseda, moj Gospod: dolgo je, veliko predolgo! Vendar je oboje res: malo glede na zasluženje, dolgo glede na želje. Oboje napoveduje prerok: »Če prihaja počasi, ga le čakaj, ker bo prišel in ne bo odlašal« (Hab 2,3). Kako ne bo odlašal, če bo počasi prihajal, če ne tako, da je z ozirom na zasluženje več kot dovolj, ni pa dovolj glede na želje! Kajti ljubečo dušo nosijo želje, vleče jo hrepenenje, za zasluženje se ne meni, pred veličastvom zapre oči, odpre jih za radovanje, zanaša se na Zveličarja, zaupno se vede do njega, brez strahu in sramu nazaj pokliče Besedo in svojo radost zaupljivo prosi nazaj, z navajeno prostodušnostjo ga imenuje ne Gospoda, ampak ljubega: »Vrni se, moj ljubi,« in doda: »Bodi podoben gazeli in mlademu jelenu na betlehemskih gorah!«
Zdaj pa prenesite malo moje nespameti! Tako, kakor smo se pogodili, vam hočem povedati, kako se meni dogaja v teh stvareh. Ne koristi sicer nič, vendar se vam bom odkril, samo da bi vam koristil; če boste ob tem vi napredovali, se bom potolažil zavoljo svoje nespameti; če ne, jo bom priznal. Priznavam, da tudi k meni prihaja Beseda – v nespameti govorim – celo večkrat. Pa čeprav je večkrat prišla k meni, nekajkrat nisem opazil, da je vstopila. Čutil sem njeno navzočnost, spominjam se, da je bila navzoča. Včasih sem mogel njen prihod vnaprej slutiti; vnaprej čutiti nikoli, pa tudi odhoda ne. Kajti od kod je prišla v mojo dušo in kam je odšla, ko jo je zapustila, ali po kateri poti je vstopila ali izstopila, tega priznam, tudi zdaj ne vem, po izreku: » Ne veš, od kod prihaja in kam gre » (Jn 3,8). Pa ni čudno, saj je on tisti, o katerem je rečeno: » In tvoje stopinje se ne poznajo« / Ps 76,20). Vsekakor ni vstopila skozi oči, saj nima barve; pa tudi skozi ušesa ne, saj ni zazvenela; tudi skozi nosnice ne, ker se ne meša z dihom, marveč z duhom; tudi zraka ni pokvarila, ampak ga ustvarila; skozi grlo prav tako ne, saj ni ne jed, ne pijača; tudi z dotikom je nisem zaznal, ker ni otipljiva. Kod je torej vstopila? Ali morda sploh ni vstopila, ker ni prišla od zunaj? Ni namreč od tistih, ki so zunaj. Pa tudi iz moje notranjosti ni prišla, ker je dobro, vem pa, da v meni dobro ne prebiva. Povzpel sem se tudi nad sebe, a glej, Beseda je bila še više. Pod sebe sem se kot radoveden raziskovalec pogreznil – našel sem jo prav tako tudi tam doli. Če sem pogledal ven, sem ugotovil, da je še onkraj vseh mojih meja, če navznoter, je bila znotraj tudi ona. Spoznal sem, da je resnično, kar sem bil bral: »da v njej živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,29). Srečen je tisti, v komer je Beseda, ki za Besedo živi in mu ona daje gibanje. (74,5).

petek, 28. februar 2020

Apostolat darovanja laikov – Zveza Duš žrtev in Častnih stražarjev

Jezus je že leta 1675 sveti Mariji Marjeti Alacoque razodel, da želi, da bi ljudje častili njegovo Srce – simbol njegove ljubezni, ker ga mnogi ljudje žalijo in ponižujejo. Rekel ji je: »Glej to Srce, ki je ljudi tako ljubilo, da se je popolnoma žrtvovalo in použilo zanje.« Obljubil je posebne milosti častilcem njegovega Srca. V 19. stoletju se je češčenje Jezusovega Srca še posebej razširilo in tako je nastala Častna straža.
Častni stražarji – imajo tudi danes nalogo z molitvijo, ljubeznijo in slavljenjem zadoščevati za žalitve, prezir in nehvaležnost Bogu. Izberejo si eno uro v dnevu, ki naj bo stalna. V začetku te ure v mislih ali osebno obiščejo Jezusa v tabernaklju, ga častijo in mu darujejo sebe in to uro z vsem, kar bodo v tej uri mislili, govorili, molili, delali, trpeli – z namenom Jezusa tolažiti, ljubiti, slaviti, razveseljevati – za odrešenje človeštva. Ta ura je lahko ura molitve, obiska svete maše, ura našega dela ali aktivnosti – tudi šolskih obveznosti, ali ura samote – če smo stari in bolni. Lahko molimo to molitev: »Moj Jezus, želim Te ljubiti in tolažiti namesto vseh src, ki Te ne ljubijo in Te žalijo.«
Jezus je Častni straži, kot v oporoki, zapustil svojo kri in vodo, tekočo iz prebodenega Srca, naj jo neprestano daruje Bogu Očetu kot neskončno vredni dar, ki dokazuje največjo ljubezen Njegovega Sina. Darovanje Jezusove predragocene krvi predstavlja glavno duhovno vrednost, moč in izvor milosti Častne straže. S to molitvijo lahko zato veliko dosežemo in po njej prosimo za najtežje in nujne primere ter za vse namene sveta:
»Nebeški Oče,
sprejmi za potrebe svete Cerkve
in v zadoščenje za grehe človeštva
dragoceno kri in vodo,
ki sta pritekli iz rane Božjega Srca Jezusovega,
in se nas usmili!«
Blažena Mati Marija Jezusova Deluil – Martiny je v Franciji v 19. stoletju širila Častno stražo nato pa je ustanovila red Hčera Srca Jezusovega – Duš žrtev. Želela se je Jezusu, ki je tako prezrt in žaljen, iz ljubezni popolnoma podariti – do zadnje kaplje svoje krvi, kot spravna žrtev za rešitev duš in za Cerkev. Jezus je to njeno podaritev vzel resno, saj je umrla tako, da jo je ustrelil neki anarhist in je izkrvavela. Duhovnost Hčera Srca Jezusovega lahko živijo tudi laiki, ki so v Sloveniji povezani v Zvezo Duš žrtev in Častnih stražarjev – Apostolat darovanja. To zvezo je leta 1984 ustanovila gospa Silva Peterlin, ko se je na praznik Srca Jezusovega zbralo prvih 10 članov. Sestre uršulinke pa so že pred vojno zbirale prijave za Duše žrtve. Leta 1938 so izdale tudi priročnik za Duše žrtve, ki ga je napisal P. H. Schmid DJ Verjetno pa je to duhovnost živelo več ljudi že prej. Duši žrtvi sta bili tudi Magdalena Gornik in Cvetana Priol.
Duše žrtve – Njihova naloga je, da ljubijo Jezusa in se mu popolnoma darujejo. Božjemu Srcu darujejo vse svoje življenje z vsemi molitvami, deli, odpovedmi, žrtvami in se združujejo z Jezusovo daritvijo na oltarju – Jezusu v tolažbo in spravo za žalitve in grehe ljudi. To svoje sodarovanje živijo ves dan in s svojim zadoščevanjem poravnavajo zla dela hudobnih. Srcu Jezusovemu se žrtvujejo in se sodarujejo z Njim pri sveti maši:- da zadoščujejo za vse žalitve, krivice in nezvestobe Bogu, za spreobrnjenje grešnikov, za blagoslov vseh Bogu posvečenih, za nove duhovne poklice, za vse namene svetega očeta, za svetovni mir. Kdor želi postati Duša žrtev, naredi posebno zaobljubo in prejme po obredniku blagoslovljen škapulir Srca Jezusovega in Marijinega. Deležen postane tudi vseh molitev in žrtev Hčera Srca Jezusovega, s katerimi smo člani Apostolata darovanja duhovno povezani.
Članov našega Apostolata darovanja, ki združuje Duše žrtve in Častne stražarje v Sloveniji, je 120. Imamo enake naloge kot redovnice – Hčere Srca Jezusovega. Želimo ljubiti Jezusa in mu zadoščevati za vse žalitve tudi tako, da v polnosti in z ljubeznijo izpolnjujemo Božjo voljo, svoje stanovske dolžnosti, da se trudimo živeti po Evangeliju, da potrpežljivo in z ljubeznijo služimo bližnjim, da sprejemamo tudi trpljenje in vse darujemo Bogu, skupaj z Jezusovo mašno daritvijo – po namenih Duš Žrtev oziroma našega Apostolata. Enkrat na mesec se srečujemo na Brezjah, kjer ima za nas posebne nagovore naš duhovni voditelj pater Leopold Grčar. Če bi se katero dekle rado pridružilo Hčeram Srca Jezusovega, naj se naročijo za pogovor pri njem na telefon 041 505 427.
Če bi se kdo rad prijavil za Častno stražo ali Dušo žrtev, naj pokliče na telefon : Bojana Pavlica 031 772 916 ali Cotman Nada 041 554 718. O duhovnosti Duš žrtev in Častnih stražarjev si lahko preberete tudi v knjigi Če zrno umrje.
Vsi verniki lahko darujemo skupaj z duhovnikom pri sveti mašni daritvi Jezusa in njegovo trpljenje Bogu in pridružimo tej daritvi svoje trpljenje, bolezni pa tudi dobra dela – za različne namene. To je zelo močna molitev. Slavimo, ljubimo in molimo Jezusa, da bomo tako za protiutež zlu v svetu. Molímo, da bi Hčere Srca Jezusovega prišle v Slovenjo. To se bo zgodilo, če bo nekaj slovenskih deklet stopilo k njim.
Bojana Pavlica

četrtek, 27. februar 2020

POMEN MOLITVE ZA NAŠE ŽIVLJENJE (6) Samota in molk sta zaveznika zbrane molitve


Jezus nas vabi: »"Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skritem« (Mt 6,6). Torej ni dovolj, da molimo le ob nedeljah med mašno daritvijo. Zanimivo razmišlja mati Terezija iz Kalkute: »Moramo najti Boga, a ga ni mogoče najti v trušču in nemiru. Bog ima rad tihoto ... Več ko prejmemo v tihi molitvi, več moremo dati v dejavnem življenju ... Ni bistveno, kar govorimo mi, ampak kar nam in po nas govori Bog.«
Na molitev se je treba pripraviti. Naše srce in naša usta morata utihniti. Sploh ljudje preveč govorimo. Arabski pregovor pravi: »Odpri usta le takrat, kadar si gotov, da je tisto, kar hočeš povedati, lepše od molka.«
Odstraniti je treba, kolikor je mogoče, vse, kar bi motilo naš notranji in zunanji molk in samoto. Najvažnejši je notranji molk in notranja samota. To je takrat, ko v naših mislih in v domišljiji ni drugih oseb in stvari, temveč smo sami s svojim Bogom. Za to je dostikrat potrebno trganje od zunanjega sveta, ki ni lahko.
V pomoč nam je svet prostor, cerkev, kapela. Že v stari zavezi je Bog napovedal: »Moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva« (Jer 56,7c). Zelo napredujemo v molitvenem življenju, če si kdaj vzamemo več časa in pridemo v cerkev, ko smo v njej sami, in se poglobimo v molitev, v pogovor z Jezusom v tabernaklju.
Svetišče, svet prostor smo tudi mi sami, naše srce, kjer prebiva Sveti Duh, vsa sveta Trojica: »Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?« (1 Kor 3,16).           »Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog: 'Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil in bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo' (2 Kor 6,15s).«
Jezus je molil skupaj z drugimi, kadar je šlo za redne skupne molitve, ki so bile v takratnem času pri dobrih vernikih v navadi. Sicer pa se je rad umikal k molitvi v samotne kraje, celo na goro. Apostoli niso bili sposobni takšnih molitev.
Jezus je s svojo molitvijo v samoti pokazal pomen samote za dobro molitev. Svoje štiridesetdnevno bivanje v puščavi pred svojim javnim nastopom je prebil v molitvi, v katero je vključil vse prihodnje mesijansko delovanje. Evangelist Luka omenja v zvezi z Jezusovim bivanjem v puščavi, kako se je »vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi« (Lk 4,1). Sveti Duh je tudi Duh molitve. Ko je hudobni duh Jezusa vabil, naj bi padel predenj in ga počastil, ga je Jezus zavrnil: »Poberi se, satan, kajti pisano je: 'Gospoda, svojega Boga, moli in samo njemu služi!' (Mt 4,10).«          Za dobro molitev redno potrebujemo vsaj nekaj samote, predvsem pa notranjo samoto. Iz izkušnje vemo, kako težko se sredi vsakdanjega okolja, ki je polno nemira in hlastanja, zberemo in pripravimo k molitvi ter dobro molimo. Vendar zna tisti, ki je bolj povezan z Bogom, tudi med dnevnimi opravili dobro moliti.
Lep je primer neke žene: »Pravzaprav mi za molitev vse prav pride – rožni venec na predvečer velikih praznikov, ko smo skupaj s starši, Sveto pismo, lep dan. Lupljenje krompirja, ko mislim na ostarelega kmeta in kmetico in na njuno njivo pod planinami, kjer smo ga jeseni kupili. Brisanje prahu in likanje perila – moram biti Marta, da bom lahko tudi pri Marijinem deležu. Kopanje otroka – kakšen Božji dar mi je zaupan! Ko plevem v vrtu – kaj ni tudi plevel dobil dovoljenja za rast od istega Stvarnika kot peteršilj in nagelj? Pranje solate in obiranje grozdja – hvala za dobro letino. Vzpenjanje na goro, božanje morja, bela divja češnja med temnozelenimi smrekami, nasmejan obraz – o, Tvoje kraljestvo je neskončno lepo! Ko se z možem objameva – kaj vse je nama dal On. Velikonočna potica – res smem živeti s to obljubo, ki presega vso vednost na Zemlji? Angina z vročino – da se morem ustaviti in premisliti vse to.«
Vsaj od časa do časa naj bi se po Jezusovem zgledu umaknili v samoten kraj, morda sami zase, morda skupaj z drugimi. Zato imajo velik pomen duhovne vaje, dnevi zbranosti in druga podobna srečanja v različnih duhovnih središčih. Samota je povezana z molkom, tišino. Molk jezika je pomočnik notranjega molka, molka srca. Šele tako je srce pripravljeno prisluhniti Bogu in stopiti v pogovor z njim. Julien Green pravi: »Bog ne govori klepetuljam.« Francoski pregovor se glasi: »Bog nas večkrat obišče, vendar nas ni doma.«
Bogoslovec piše: »Molk mi je ljub že od otroških let, ko sem kot pastir prebil ure in ure v samoti. Zdaj kot študent bogoslovja ljubosumno varujem 'otočke tišine' ki so za duhovno življenje neprecenljivega pomena. Posebno pred počitkom, ko človek, kot moder kmet, pregleda dan, se zahvali, naredi načrt in prosi blagoslova za jutri. Tu je pomembna vztrajnost. Naj se zgodi karkoli, naj me zasipajo dolžnosti, treba je reči: 'Dovolj.' Trdno držijo besede: 'Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji ... Zaman je sedeti pozno v noč pri delu, ko Bog daje zvestim dvojni delež.' Pogosto sem se boril s seboj. Žal mi je bilo časa. 'Lahko bi prebral kaj koristnega, utrjeval tuj jezik ali vadil na glasbilu,' sem si dopovedoval. Kadar sem podlegel tem prišepetavanjem, je sledilo razočaranje. Počasi doumevam globok pomen besed svetnika Leopolda Mandića: 'Kdor moli, ima čas.' Popolnoma v nasprotju s človeško logiko, vendar do kraja resnično! Skrivnost je verjetno v tem, da zna človek, ki moli, prav porabljati svoj čas, ker zaupa v Božjega Duha. Čutim pa potrebo, da bom moral tudi čez dan večkrat 'postaviti svoj šotor pred Gospoda'.«
Postati moramo čisto majhni kakor otroci. Dekle je zapisala: »V trenutku neuspeha, nemoči, greha, žalosti in samote sem v Družini opazila obvestilo o mladinskem delovnem taboru v Stični. Še tisto uro sem zložila nekaj najnujnejših stvari skupaj in šla na pot. Sovražila sem svoj način življenja, vse se mi je upiralo ... Presenetila me je umirjena duhovnikova beseda: 'Bog te je s posebnim namenom poklical sem! Bodi pozorna nanj!' Med pobiranjem krompirja sem prišla na vrsto za adoracijo. Tekla sem z njive, se umila in šla v kapelo. Strmela sem v monštranco, v belo hostijo ... Nikoli še nisem bila sama z Njim.
Vedno ostreje sem čutila vprašanja: 'Čemu sem tukaj? Kaj naj storim s tem svojim življenjem? Kaj naj delam?'
Naenkrat me je pretresel glas 'MOLI!'          V kapeli je bila popolna tišina, v meni pa je donelo: Moli!
Oblile so me solze ... Čez čas sem morala glasno reči: 'BOM! BOM MOLILA!' V meni je nastal mir, velik mir ...
Ko sem se vračala na njivo, se mi je zdelo, da vse moli: žvrgolenje ptic, šum vetra, šelestenje listja, upogibanje trave ... pridružila sem se njihovi hvalnici. Dobila sem spet svojo košaro in v tišini z ljubeznijo pobožala vsak krompir. Vse me je usmerjalo k Bogu, hrepenela sem po njem kot zaljubljena.
Pri večerni molitvi smo skupno peli psalme; vsaka beseda je bila kot krik moje duše, ki je izrazila vse, kar se je že dolgo nabiralo v meni.
Odslej me ta klic ni več zapustil. Iskala sem trenutke tišine in samote, da sem lahko pokleknila ali dvignila roke in brez besed ostala pred Njim. Začela sem osebno moliti na mnogo načinov.«
Molitev v samoti nas varuje pred razkazovanjem in iskanjem priznanja pred ljudmi. To so delali farizeji. Z razkazovanjem pred ljudmi so izgubili svoje plačilo pri nebeškem Očetu.
Jezus je učil: »Kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in križiščih, da se kažejo ljudem. Resnično vam povem: dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi, kar je skrito, ti bo povrnil« (Mt 6,5s).
Sveto pismo pravi: »Je čas molčanja in čas govorjenja« (Prd 3,7). To velja tudi za molitev. Molk in beseda se dopolnjujeta. Molk daje besedi njeno vrednost. Človekova beseda dobi svojo polnost, če se rodi iz njegovega notranjega molka. Prav tako ta beseda obrodi stoteren sad le, če pade v človekovo srce, ki se je na to besedo pripravilo z molkom.
Pronzato v knjigi Rad bi molil celo pravi: »Najbolj se približa Bogu tista molitev, ki je stkana iz molka.« Molk lahko poveže srca v njihovi globini. Isto se dogaja med nami in Bogom pri molitvi. Človek, ki je prevzet od Božje navzočnosti, ne najde besed.
Mislec Pascal pravi: »V ljubezni je molk več vreden kakor dolg govor.« Molk kot vrednoto mora vsak sam odkriti. Molk je za poglobljeno molitev tako potreben, kakor je potrebno platno za sliko in voda za ribo.
Bogu se bomo bližali v molku. Ne le v molku svojih ustnic, ampak tudi v molku svojega srca. Ta molk je nekaj zelo dejavnega. Pomeni, da Bogu kot najvzvišenejšemu gostu v svojem srcu pripravimo prostor. V nas naj bo razpoloženje, kakor je bilo v dečku Samuelu: »Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša!« (1 Sam 3,10).
Star mož je pogosto prihajal v cerkev in cele ure nepremično sedel v zadnji klopi. Duhovnik ga je vprašal, o čem se Bog pogovarja z njim. Pa mu je odgovoril:
»Bog ne govori, samo posluša.«
»Dobro, in kaj ti govoriš z njim?«
»Tudi jaz ne govorim, samo poslušam.«
p. Anton

sreda, 26. februar 2020

MOLI IN DELAJ Žetev je velika, delavcev pa maloV tem mesecu smo na pšeničnem klasu napolnili kar štiri zrna. Bog povrni vsem, ki molite za duhovne poklice. Bog naj blagoslovi še posebej vas, ki za duhovne poklice darujete svoje trpljenje. Vaša molitev se razteza na vse dejavnike, ki vplivajo na to, da se fant in dekle lahko odločita za hojo za Jezusom bolj od blizu, za bolj radikalen način življenja v kakšnem duhovnem poklicu. Molitev velja za naše družine, ki naj bi zaživele po vzoru Nazareške družine. Potrebno je, da se spremeni gledanje na duhovne poklice in sploh na Cerkev, da začnemo gledati z Jezusovimi očmi in z očmi svetnikov. Imejmo zaupanje, Jezus bo s Cerkvijo do konca sveta. Če bomo vztrajali, bo v Cerkvi vedno dovolj duhovnih poklicev.

torek, 25. februar 2020

Animatorjevo spodbujanje njemu zaupanih

Dragi animatorji JMS!
Posredujem kratko spodbudo, ki naj pomaga, da bi poslanstvo, ki nam je zaupano, opravljali lepo in dobro – kaj dobro: odlično, kakor se le dá! Naše poslanstvo je del vodstvene službe – slednjo smo skupaj z učiteljsko in duhovniško prejeli, oz. nam je bila »naložena«, s svetim krstom. Vodstvena služba je v tem, da sami sebe prav usmerjamo – potem pa k temu pomagamo tudi drugim – tako vodimo, da gre naša pot h Kristusu, v življenje, v večno domovino, ki »je v nebesih« (Flp 3,20), kakor uči sv. Pavel. Voditelj mora poznati poti, ki so na razpolago tistim, ki naj bi hodili po pravih potih; voditelj mora prav tako poznati tiste, ki jih je potrebno ter jih mora voditi; končno: voditelj mora imeti resnično, dejavno in neprenehno ljubezen do tistih, ki so mu zaupani in izročeni. Nekoč je slavni pisatelj Dostojevski zapisal, da smo vsi odgovorni za vse. Če smo vsi odgovorni za vse, pomeni, da so nam vsi na nek način zaupani. Ne sicer vsakemu enako, toda če smo mi (jaz, ti) »odgovorni za vse«, so nam drugi zaupani, in sicer v taki meri, kakršna je naša odgovornost do njih.
Jezusovo presveto Srce in Marijino brezmadežno Srce gorita, plamtita in hrepenita, da bi razdajala zaklad, življenje in dobroto svojega Srca ljudem. Ljubezen, ki jo imata v vzvišeni meri, se hoče izliti, podariti in napolniti srca ranjenih in bolnih, starih in mladih. Vsak, prav vsak človek – tako hočeta – je naslovnik, h kateremu hoče ta ljubezen priti, se v njem naseliti, nastaniti in udomačiti. Animator Jezusovega in Marijinega Srca v župniji, v škofiji, v naključni ali stalni družbi, v šoli ali med oddihom, je sicer ranjeni in z mnogimi preizkušnjami zaznamovani človek; vendar to zanj ni ovira, da bi v njem ne gorela in plamtela ljubezen, ki je v Jezusovem presvetem in Marijinem brezmadežnem Srcu. Združenje animatorja z Jezusovim in Marijinih Srcem ne pozna počitnic, še več: zanj je resnična ločenost od teh dveh Src najtežje in najhujše stanje ter razpoloženje, največje gorje, največja tlaka ter v nekem smislu največje zlo. Animator naj bi vsaj nekoliko posnemal Jezusa in Marijo. Kar gori v njunem Srcu, za to naj bi se z njuno pomočjo trudil, da bi se nahajalo, živelo in gorelo, delovalo ter svetilo tudi v njegovem srcu in se iz njega izlivalo. Ne sicer v enaki meri, ampak po odprtosti animatorjevega srca in po animatorjevih zmožnostih, kakor mu jih je Bog pač ustvaril. Tudi animator si želi, da bi se ta sveta ljubezen razlila, prišla, se ustalila ter razplamenela v srcih in življenjih drugih. Ta ljubezen hrepeni, namreč, da bi se razlivala, podarjala in osrečevala poti in sedanjost drugih bratov in sester.
Pavel je nekoč zapisal: »(Bog) hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice« (1 Tim 2,4); torej je naslovnik Jezusovega odrešenja vsak človek, prav vsak. Torej imamo odgovornost do vseh, odgovornost in poslanstvo, da Jezusu in Mariji pomagamo; odgovornost in poslanstvo, da pomagamo, da bi se v vsakem, z zgledom in besedo, začelo, napredovalo in dopolnilo Jezusovo odrešenje. Nikogar ni, h kateremu ne bi bili poslani! Poslani pa smo v Jezusu in Mariji, po njima in v njima. Po in v njuni ljubezni ter z njuno ljubeznijo, kateri se odpiramo in s katero vneto sodelujemo. To je naše poslanstvo; to je naša naloga, naša vodstvena služba.
Robert Smodiš

ponedeljek, 24. februar 2020

ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE JMS Božja ljubezen nas vabi k ljubezni (9) Nosímo križ skupaj s Kristusom!

Hudo trpljenje brez Kristusa je pekel na zemlji. Zato nikoli v trpljenju ne bodimo brez Kristusa. Sv. Tomaž Akvinski nas poučuje: “Kdor išče zgled potrpežljivosti, bo odličnega našel na križu. Potrpežljivost je velika v dveh primerih: če kdo prenaša velika nasprotovanja, kadar se jim ne more izogniti, ali pa če se tem ne izogne, čeprav bi se jim mogel. Zgled obojne potrpežljivosti nam je dal Kristus na križu.”
Tomaž Kempčan nas spodbuja: “V križu je zveličanje, v križu življenje, v križu obramba pred sovražniki; v križu je vir nebeških sladkosti; v križu moč uma, v križu veselje duha; v križu je vsa krepost, v križu popolna svetost. Ni zveličanja duši, ne upa večnega življenja razen v križu. Zato zadeni svoj križ in hodi za Jezusom, in šel boš v večno življenje. On je šel pred teboj in nosil križ in umrl zate na križu, da bi tudi ti nosil svoj križ in želel umreti na križu. Zakaj če z njim umrješ, boš z njim tudi živel. In če si mu tovariš v trpljenju, mu boš tudi tovariš v slavi.”
Treba je gledati onstran trpljenja, na večno veliko noč, na večno Življenje. Ob takšnem pogledu trpljenje in smrt zgubita svoje želo.
V trpljenju je nekaj svetega, nekaj pozitivnega, če je povezano z ljubeznijo. Velja, kar je zapisal apostol Pavel: “Njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu” (Rim 8,28), tudi trpljenje, da le ne nehamo zaradi njega ljubiti Boga. Poglobljen kristjan bo skušal odkriti pozitivno 'sporočilo' križa. Križ bo objel, mu rekel svoj 'da' in se bo zanj Bogu celo zahvaljeval. Tako bo vsako trpljenje najbolje premagal. S križem bo objel Kristusa samega. Vnaprej bo deležen Kristusovega poveličanja. Prek Kalvarije namreč vodi pot k vstajenju.
Tisto, kar je po Božji volji, je za nas najboljše. Bog najbolje ve, kaj je za nas dobro. Ker nas ljubi, nam hoče to dobro tudi preskrbeti. Mi v svoji kratkovidnosti pogosto ne opazimo, da gre za nekaj dobrega. To je takrat, ko se srečamo s križem.
Svetniki menijo, da je trpljenje poseben način razodevanja Božje ljubezni do nas. Sv. Terezija Avilska je zapisala: “Gotovo je, da Bog po potih trpljenja vodi tiste, ki jih zelo ljubi, in čim večja je njegova ljubezen do njih, tem hujša trpljenja jim nalaga."
Trpljenje je kakor zdravilo. Večkrat najboljše in edino učinkovito zdravilo za dušo. Dobra zdravila so običajno grenka, sicer ne delujejo tako dobro. Ko nam jih zdravnik predpiše, nam hoče dobro.
Sveti ljudje vseh časov so zdravilno moč trpljenja dobro doumeli in upoštevali. Bog je sv. Katarini Sienski pojasnjeval, da ljudem pošilja križe “iz ljubezni do njih, da bi jih obvaroval pred večnimi mukami in jim priskrbel večno življenje”. “Kar dopuščam in pošiljam, se zgodi le zato, da pridete do cilja, za katerega sem vas ustvaril.”

Spreminjajmo svoje križe v ljubezen do Križanega!

Križ je tisto, kar težko sprejmemo. Po naravi se križa branimo. Šele če odkrijemo v njem globlji smisel, se ga oklenemo. To je takrat, kadar spoznamo, da je sprejem križa iz ljubezni do Jezusa dokaz največje ljubezni do njega. Če Jezusa resnično ljubimo, smo pripravljeni zanj tudi trpeti in iti po isti poti, kakor je šel on. Seveda, z njegovo pomočjo!
Jezus nas vabi: “Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj” (Lk 9,23).
Pri Tomažu Kempčanu beremo: “Gospod, rad bom zate trpel, kar koli pride name. Prostovoljno bom sprejemal iz tvoje roke dobro in hudo, sladko in grenko, veselo in žalostno, in zahvaljeval se ti bom za vse, kar se mi prigodi.”
V bolečini – svoji in drugih – se srečujemo s trpečim Kristusom, ki je na križu vse naše bolečine sprejel nase in jih odrešil. Da bo srečanje z bolečino hkrati srečanje s trpečim Kristusom, moram bolečino zavestno sprejeti in ji reči 'da'.
Sv. Pavel je zapisal: “Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu” (Gal 6,14.17).
Bl. Henrik Suso je molil: “Gospod, ti si moja edina ljubezen, nikar me ne zapusti! V tem življenju ravnaj z menoj, kakor ti je všeč, in daj mi, kolikor križev hočeš. Popolnoma sem vdan v tvojo voljo. Samo to te prosim: nikar ne dopusti, da bi kdaj grešil in se tako ločil od tvoje milosti.”
Z Bogom nismo vedno enako močno povezani. Zato tudi križ lažje ali težje prenašamo. Tomaž Kempčan svetuje zatekanje k svetim Jezusovim ranam: “Če se boš namreč pobožno zatekal k svetim Jezusovim ranam in k dragocenim sledovom njegovih ran, boš v bridkosti občutil veliko moč, ne bo ti dosti mar preziranja pri ljudeh in mirno boš prenašal opravljive besede.”
Sv. Janez od Križa je zapisal: “Kdor hoče imeti dostop do bogastva Kristusove modrosti, mora skoz ozka vrata, ki se imenujejo križ. In malo jih je, ki želijo vstopiti. Dosti pa je takih, ki si želijo (brez križa) tistih radosti, do katerih pride človek samo po križu.”
Ko je bolno Malo Terezijo nekega jutra mati Agneza Jezusova vprašala: “Kajne, danes ste spet imeli preizkušnje?” je odgovorila:
“Da! Toda … saj jih ljubim! … Vse imam rada, kar koli mi Bog pošlje!”
“Strašno je, kar trpite!”
“Ne, ni strašno! Kako naj bi bilo mali žrtvi ljubezni strašno, kar ji pošilja njen Ženin? Nikoli ne zahteva od mene več, kakor morem v tistem trenutku prenesti. In če mi v naslednjem hipu bolečine pomnoži, mi vlije tudi več poguma.”
p. Anton