Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 02. maj 2021

BOŽJA BESEDA V CERKVENEM LETU

Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja: sv. Ciril Aleksandrijski: Glej pravičnega kralja:

- Božja pota so pravila, nimajo ovinkov in stranskih poti, ravna so in prehodna.

- Pot postave je bila zares težka, ker je vodila čez mnoge simbole in podobe. Evangeljska pot pa je ravna, ni ostra in ne hrapava.

- Jezus je za nas dal svojo lastno kri, zato ne pripadamo več sebi, temveč njemu, ki nas je kupil in odkupil.

Veliki petek: sv. Ciril Aleksandrijski: S Kristusom smo križani:

-Odvedli so v smrt samega začetnika življenja!

- Kazni, ki jih je postava po pravici določala za nas grešnike, je Kristus vzel nase, kakor je bilo rečeno: Kristus pa nas je odkupil od prekletstva s tem, da je za nas postal prekletstvo.

- Dovolj je bilo, da za vse trpi samo eden, ki je kot Bog nad vsemi.

- Kristus je torej nosil križ, ki je pripadal nam, nikakor pa ne njemu, kakor se je glasila zakonska obsodba.

- Iz tega Kristusovega dejanja moremo povzeti veliko spodbudo, da si bolj prizadevamo za svetost.

Velika sobota: Origen, duhovnik: O smrti Kristusa in kristjanov:

- V resnici so bile pri Kristusu tri smrtne dobe: prva, v kateri je rečeno: »Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil«; druga, ko je ležal v zaprtem grobu; tretja pa, ko so ga iskali, a ga niso našli v grobu, ker je že vstal.

- Prva doba naše smrti je v odpovedi svetu, druga v premagovanju telesnih napak, vrhunec popolnosti pa je v luči modrosti. To je tretja doba, dan vstajenja.

- Ko je zvezal močnega in ga premagal na križu, je šel v njegovo hišo, v kraljestvo smrti, v podzemlje, in tu je izropal njegovo imetje, to se pravi rešil zasužnjene duše.

2. velikonočna – Bela nedelja: sv. Gregor Veliki: Jezus ljubi apostole, a vendar jih pošlje, da trpijo:

- Kakšen čudež, da je po vstajenju Zmagovalec večnega življenja stopil skozi zaprta vrata, ko pa je prav isti iz zaprtega krila Device prišel k nam umret?

- Prikazal se jim je hkrati poveličan in otipljiv, da jim pokaže, kako je njegovo vstalo telo s prejšnjim isto po naravi, drugačno pa po slavi.

- Ko je pošiljal svojega Sina na svet v trpljenje, ga je kljub temu ljubil. Gospod tudi izbranih apostolov ni poslal, da na svetu uživajo, marveč da po njegovem zgledu trpijo.

3. velikonočna nedelja: sv. Ciril Aleksandrijski: Blagor tistim, ki niso videli, a so verovali:

- Tisti učenec, ki je bil prej počasen za verovanje, je bil pripravljen in hiter za priznanje. V zelo kratkem času je bil ozdravljen.

- Toda vemo, da jim je bil greh nevere nekako skupen, saj tudi njihov duh ni bil brez dvomov, čeprav so rekli Tomažu: Gospoda smo videli.

- Kdor vidi in gleda, nima nobenega opravičila za nevero.

- Da bi vsem ljudem nudil verodostojnost svojega vstajenja, je bilo potrebno, da potrpežljivo prenaša Tomaža, ki je tako govoril, in druge učence, ki so mislili, da vidijo duha in prikazen.

- Njih moramo poslušati tudi mi, če hočemo doseči večno življenje in če visoko cenimo prebivanje v nebeškem domu.

zbral p. Avguštin Novak

 

Ni komentarjev:

Objava komentarja