Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 26. marec 2019

Fatimsko sporočilo, Panama in mladi

Od 22. do 27. januarja 2019 je bilo v Panami svetovno srečanje mladih. Bilo je zelo marijansko usmerjeno, z geslom: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Naravnanost na Devico Marijo kaže tudi dejstvo, da je bil tam navzoč tisti originalni kip fatimske Marije, ki je od leta 1947 pa do leta 2000 po večkrat preromal vse celine sveta (v 64 državah), zdaj pa je po letu 2000 prvič zapustil Portugalsko. Izjemo so dovolili zaradi pomena dogodka in njegove povezanosti s sv. Janezom Pavlom II., pobudnikom Svetovnih dni mladih, in njegove globoke pobožnosti do fatimske Device. V soboto in nedeljo (26. in 27. januar 2019) je bil kip navzoč pri bedenju in zaključni maši z mladimi.
Mladi so bili povezani s fatimsko Kraljico rožnega venca tudi tako, da so dobili v dar rožne vence, ki jih je približno dvesto betlehemskih družin več mesecev izdelovalo in jih naredilo kar en milijon.
Mladi se nahajajo v središču življenja in skrbi Cerkve. Oktobra 2018 se je v Rimu sestala sinoda škofov in razmišljala o mladih in o njihovem položaju v Cerkvi. V Panami, na svetovnem srečanju mladih, se je pri sv. maši papeža Frančiška zbralo okrog 700 tisoč udeležencev z vsega sveta. Ti pomembni cerkveni dogodki nam ponujajo možnost, da osvetlimo vez, ki obstaja med mladimi in Fatimo.
»Naslovniki fatimskega sporočila so namreč prav mladi,« pravi p. Carlos Cabecinhas, rektor fatimskega svetišča.[1] »Če drži, da je sporočilo Gospe rožnega venca in še prej sporočilo angela miru namenjeno prav vsem, ne glede na starost, drži tudi, da je namenjeno na poseben način mladim kot nenehni izziv. Je namreč sestavni del mladosti, ki želi nekaj več in se ne prilagaja polovičarskim ciljem ter gradi svojo lastno življenjsko pot. In fatimsko sporočilo je odgovor na ta hrepenenja mladih, saj jim odpira nova obzorja, ki morejo dati smisel njihovemu življenju.
Mladi niso izgubili zanimanja za vero: pogosto razodevajo razočaranje zaradi načina, na katerega v naših skupnostih to vero živimo. Če drži, da se mnogi mladi oddaljujejo od življenja v župnijski skupnosti, drži tudi, da ne nehajo iskati spodbudnih duhovnih poti in močnih izkušenj srečanja z Bogom. In fatimsko sporočilo predlaga duhovnost, ki je na odličen način utelešena v življenju Pastirčkov, ki more prebuditi mlade.
Fatima ima moč učinkovito spregovoriti današnjim mladim, če izhaja iz svoje specifičnosti: sporočilo, ki v izkušnji vere ne skrene v to, kar je v njej drugotno, ampak usmeri svojo pozornost v tisto, kar je v krščanski veri bistveno; sporočilo, ki črpa svojo aktualnost iz evangeljskega sporočila, se v njem napaja in k njemu vodi. Sporočilo, ki ima moč, da po Mariji privede mladega človeka do močne izkušnje Boga.«


[1] Fátima Luz e Paz, 13. novembra 2018.

Ni komentarjev:

Objavite komentar