Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 8. januar 2022

ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE JMS SRCE JEZUSOVO NAŠE UPANJE (11) Božja ljubezen kot pravir Odrešenikovih studencev

Najgloblji vir, pravir, iz katerega pritekajo vsi Odrešenikovi studenci, je po Svetem pismu Božja ljubezen, ki je svoj višek dosegla v kalvarijski daritvi. Izvršitev te daritve je bila potrjena z izlitjem krvi in vode iz prebodenega Odrešenikovega srca.

Papež Pij XII. v okrožnici o češčenju Srca Jezusovega naglaša: »Tako Stara kakor Nova zaveza s pretresljivimi podobami in poudarkom oznanjata in naglašata Božjo ljubezen do nas, tisto ljubezen, za katero v češčenju Presvetega Srca Jezusovega predvsem gre« (št. 13).

Naj bo naveden le en primer iz preroka Izaija, ki govori o neizmerni Božji ljubezni: »Ali more žena pozabiti svoje dete, ne da bi se usmilila sadu svojega telesa? Tudi če bi ga ona pozabila, jaz tebe ne bom pozabil« (Iz 49,15).

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar