Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 14. december 2018

ROŽNOVENSKI ŠOPEK MATERI MARIJI

Veseli del rožnega venca[1]

1.Marija, s tvojimi očmi
zrem angela, ki sporoči:
»Tvoj sin po Duhu bo spočet,
in vladal bo brez konca let.«

2. Marija, s tvojimi očmi
zrem srečanje, ki se zgodi
z Elizabeto, Janezom,
z učlovečenim Jezusom.

3. Marija, s tvojimi očmi
zrem Jezusa, ki se rodi.
Častijo ga vsi angeli,
pastirji, kralji, tudi mi.

4. Marija, s tvojimi očmi
zrem Jezusa kot luč v temi;
ga v templju darovala si,
darujmo zdaj ga tudi mi.
                                                          
5. Marija, s tvojimi očmi
zrem Jezusa, ga našla si;
učitelje je spraševal,
jim vse odgovoriti znal.
An

Kako molim rožni venec?

Pred molitvijo rožnega venca pomislim, za kaj ali za koga jo namenjam in darujem. Glede na to, koga ali kaj želim po Božji materi Mariji Bogu izročiti, izberem najprimernejši del rožnega venca. Na primer, veseli del. Kdaj pa tudi zgolj posamezno desetko rožnega venca, na primer, ki si ga Devica rodila. V vseh delih rožnega venca – v veselem, svetlem, žalostnem in častitljivem – odkrivam znamenja Gospodovega in Marijinega življenja h kateremu more biti pridruženo naše življenje. Ali povedano tudi drugače: iz njunega življenja prihaja pomoč našemu življenju.
Vse skrivnosti posameznih delov molitve rožnega venca nam najprej kažejo na resnico Gospodovega odrešenja sveta, v katero želi prav on pritegniti vsakega človeka. Vsakega v njegovi enkratnosti , poklicanosti in poslanstvu ter v vsakršnem življenjskem položaju in stanju. Zato se v misli zadržim malo več časa pri omenjeni osrednji resnici, na katero kažejo deli in skrivnosti rožnega venca. Tako, seveda v zavesti osebnih slabosti in meja, izkušam, da je Gospod tisti, ki ob svoji Materi Mariji daje pobudo za molitev rožnega venca ter da je on tisti, ki mi v srcu daje spoznati, komu ali za kaj naj molitev namenim. Ko se odločim moliti po namenu, mi ni več težko izbrati posameznega dela oziroma tudi skrivnosti rožnega venca.
Kadar molim za oddaljene od Odrešenika in Cerkve, molim žalostni del. Včasih zgolj desetko iz svetlega dela, »ki je oznanjal Božje kraljestvo«. Kdaj tudi desetko iz častitljivega dela, »ki je Svetega Duha poslal«. Tedaj, ko prosim za preizkušene v trpljenju ter umirajoče in umrle osebe, molim žalostni in častitljivi del, pa tudi svetli del rožnega venca in rožni venec Božjega usmiljenja. Ali pa tudi zgolj desetko iz žalostnega dela, npr.: »ki je za nas (zanj, zanjo) težki križ nesel« ter, »ki je za nas(zanj, zanjo) križan bil«. Dar v obliki takšne molitve so mi posredovali stari starši in moja starša v rani mladosti, ko smo se poslavljali od umrlih.
Večkrat v molitvi rožnega venca Bogu izročam tiste, ki jih on kliče v duhovni poklic, bogoslovce ter novinke in novince v redovnih skupnostih, kakor tudi že posvečene osebe. Tudi v tem primeru gre za posamezne enkratne osebnosti na katere se obrača Gospod v skrivnosti svojega klica. V povezanosti z duhovnimi poklici premišljujem o potrebah svete Cerke in prisotnosti Odrešenika v svetu. Polnosti Gospodove navzočnosti med nami in obilja življenja, ki se hrani ob Božji besedi in evharistiji, si brez posvečenih oseb težko predstavljamo. Zato pred molitvijo rožnega venca pomislim na Kristusov evangelij. Razmišljam tudi o posamezni osebi (osebah) v luči njene (njihove) poklicanosti. Besedila evangelija osvetljujejo poklicanost posamezne osebe kakor tudi dejanske potrebe Božjega ljudstva. In iste besede odmevajo v vsebinah rožnega venca. Izmed desetk rožnega venca molim po tem namenu zlasti: »ki si ga Devica v templju darovala« (veseli del) ter, »ki je oznanjal Božje kraljestvo« in, »ki je postavil sveto evharistijo (svetli del).
Približanje našega življenja Gospodovemu in Marijinemu življenju je dar. Namenjen je vsem. Tako se mi ob opisani izkušnji molitve rožnega venca ta dar odkriva tudi pod vidikom prav te pobožnosti. Opisati ga morem le s primerom: Ko v molitvi rožnega venca prosim za nekoga, ki se je znašel na razpotju poti in se težko odloča, ga Marijini priprošnji in Gospodovemu usmiljenju izročam v kolikor mogoče polnem zavedanju pomena izročanja in pomena besedila molitve. Omenjeni dar zaznavam v vsebini besed, »… blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je Svetega Duha poslal …«. Tu se vse združi, tu je središče, v teh besedah je srčika rožnega venca. Notranje je moč zaznati povezanost Božje matere s troedinim Bogom. Človek pa, za katerega prosim, je v molitvi izročen v ta odnos, v to povezanost. Menim, da je v tem središčnem delu prosilne molitve mogoče odkriti dar približanja našega življenja Marijinemu ter po njej življenju v Bogu. Drznem si reči, da je v tem srčika, sredica, molitve rožnega venca.
Lojze


[1] Z današnjo številko začenjamo objavljati pesmi, ki jih po napevu Kraljica venca rožnega lahko pojemo pred posameznimi desetkami rožnega venca. Prva in druga vrstica sta povzetek navodil papeža sv. Janeza Pavla II., kako naj molimo rožni venec v povezanosti z našo materjo Marijo.

Ni komentarjev:

Objava komentarja