Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 11. december 2018

49. Strpnost

Strpnost je krepost, ker je potrpežljiva,
ker molčé prenaša govorjenje in vedenje,
tudi ko se z njim ne strinja,
ali mirno razloži drugačno mnenje.
Kadar pa postane nekdo brezobziren,
ko vsiljuje drugim svoj način življenja,
ali širi laž, tedaj,
poštenjak spregovori in dvigne glas,
brani, kar je res in prav.
Strpnost bi bila tedaj slabost.

50. Soodgovornost
Prav je, da smo strpni do človeka, ki se moti,
a hkrati ne brezbrižni do resnice.
Kdor je tiho, ko opazi, da se širi zmota ali laž,
in kdor ne brani bližnjih, ki trpe krivico,
je sokriv nesreče in trpljenja,
ki ga povzročajo ljudem krivice, laž in zmota.

51. Iskanje lahkih poti
Navadno, ko ljudje zavračajo naravni red vrednot,
ker menijo, da je pretrd za nov, sodobni rod,
ki hoče manj pravil in to milejših,
se nevede prepuščajo
prav sodbam tistih medijev,
ki so prikrit diktat močnejših.
dr. Marko Kremžar

Ni komentarjev:

Objavite komentar