Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 05. december 2018

MOLI IN DELAJ Žetev je velika, delavcev pa malo

Napredovali smo za 4 zrna, kar pomeni 2.000 izmoljenih rožnih vencev ali udeležb pri delavniški mašni daritvi ali pri molitvenih urah in podobno. Bog povrni vsem, ki sodelujete! Sveti oče Frančišek zelo naglaša molitev rožnega venca, še posebej v mesecu oktobru, ko k tej molitvi za rešitev sedanje krize poziva vse katoličane po svetu. Pri nas sta izšli dve knjižici, ki imata veliko zgledov molitve rožnega venca, z značilnim naslovom, ki ga je izrekla Marija v Fatimi: »Še naprej vsak dan molite rožni venec.« Začela se je škofovska sinoda, ki razpravlja o mladih, tudi o razločevanju poklicanosti. Naj bi se kvaliteta in kvantiteta poklicanih tudi po vašem prizadevanju začela izboljševati.

Ni komentarjev:

Objavite komentar