Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 02. december 2018

Enako dostojanstvo žene in moža

"Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril" (1 Mz 1,27). Ta in druga svetopisemska besedila nam dajejo zadostne temelje, da spoznamo bistveno enakost med možem in ženo. Oba sta od začetka osebi. "Od začetka sta se pojavila kot edinost dveh, in tako je premagana prvotna samota, v kateri se za človeka ni našla pomočnica njemu primerna" (O dostojanstvu žene 6,5). Žena ima enako dostojanstvo in odgovornost kakor mož. "Ta enakovrednost prihaja na edinstven način do veljave v medsebojnem podarjanju drugemu in v skupnem žrtvovanju za otroke" (O družini 22,3). Zaradi enakega dostojanstva ima žena pravico do opravljanja javnih nalog. "Po drugi strani pa zahteva resnično napredovanje žene, da njena materinska in družinska naloga najde jasno priznanje vrednosti v primerjavi z vsemi javnimi nalogami in drugimi poklici" (O družini 23,2). Cerkev neutrudno zahteva, naj vsi priznavajo in cenijo nenadomestljivo vrednost dela žene na domu.
dr. Alojz Snoj

Ni komentarjev:

Objavite komentar