Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 29. oktober 2023

Temelj cerkvenega leta je Kristus

Kristus je nekoč apostolom zastavil vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mt 16,15). Tako ga zastavlja vsakemu udeležencu bogoslužnega dogajanja. Gre za vprašanje naše vere v Kristusa. Odgovor na vprašanje, kaj komu pomeni cerkveno leto, je odvisen od odgovora na vprašanje, kaj komu pomeni Kristus. Cerkev namreč »na določene dni v letu obhaja sveti spomin odrešilnega dela svojega Božjega Ženina« (B 102). Obhajanje svetega spomina odrešilnega dela Jezusa Kristusa skozi vse leto je prav cerkveno leto.

Ni komentarjev:

Objavite komentar