Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 21. maj 2020

Veseli del

1. skrivnost: Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
Jezus, prosimo te za vse spočete otroke. Naj bodo izničena vsa nasprotovanja, ki so bila storjena proti njihovemu življenju. Naj bo po tvojem imenu obvarovano vsako novo človeško življenje in vsak duhovni poklic. Pomagaj materam, da bodo novo življenje z veseljem sprejele, in jih osvobodi notranjih in zunanjih stisk, povezanih z nosečnostjo.

2. skrivnost: Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
Mati Marija – kakor si Jezusa nesla k Elizabeti, tako prinesi Jezusa k vsem materam, ki nosijo otroke bodočih duhovnih poklicev [bodoče člane /-ice naše skupnosti]. Kakor je Sveti Duh napolnil Elizabeto, ko sta se srečali, tako naj Sveti Duh napolni vse matere, ki nosijo bodoče duhovnike, redovnice in redovnike. Naj se njihov duševni in telesni razvoj odvija po Božji volji. Bog naj jih obvaruje pred travmami, stresom in vsem, kar bi oviralo razvoj njihovega poklica.

3. skrivnost: Jezus, ki si ga devica rodila.
Jezus, ves blagoslov, ki se je na ljudi razlil ob tvojem rojstvu v Betlehemu, razlij tudi na novorojene, v katere si položil klico duhovnega poklica. Ozdravi travme iz tega obdobja in jih blagoslovi. Razveži in zlomi vsako nasprotovanje, ki je bilo storjeno proti njihovemu življenju.

4. skrivnost: Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
Božji Sin, po Tvojem prvem obisku jeruzalemskega templja blagoslovi prvo leto življenja vseh otrok, ki v sebi nosijo duhovni poklic [poklic za našo skupnost]. Obvaruj jih pred vsem hudim in izniči vsak stres in vsako težko doživetje.

5. skrivnost: Jezus, ki si ga devica v templju našla.
Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, ti si kot dvanajstletni mladenič v templju navdušil pismouke in modrece, ki so slišali tvojo modrost in vednost. Razlij svoj blagoslov na vse tiste, ki imajo duhovni poklic [poklic za našo skupnost]. Blagoslavljaj njihovo življenje skozi vse dni. Dajaj jim vedno večje hrepenenje po tvoji besedi in Božjem Kruhu. Podeli jim milost, da bodo v moči Svetega Duha prepoznali tvoj klic, ki ga nosijo v sebi, in mu sledili.

Ni komentarjev:

Objava komentarja