Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 22. maj 2020

Svetli del


1. skrivnost: Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
Gospod Jezus, po zakramentu krsta postanemo Božji otroci. Blagoslovi vse mlade, ki se v življenju še iščejo, in jim odkrij ljubezen, s katero jih ljubi nebeški Oče. Naj ta ljubezen ozdravi vsako pomanjkanje ljubezni v družini in jih obvaruje pred pastmi, ki se za mlade skrivajo v iskanju potrditve in nežnosti. Naj ohranijo čistost in zaživijo v veseli zavesti Božjega otroštva.

2. skrivnost: Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
Jezus Kristus, s čudežem v Kani si pokazal, da zakonski skupnosti daješ ne le svoj blagoslov in potrebno pomoč, temveč tudi obilje veselja. Prosimo te za mlade, ki niso izkusili trdnosti družine in trajne ljubezni med očetom in materjo. Osvobodi jih občutkov krivde za neuspeh njunega zakona in prekini vzorce obnašanja in drže, ki so jih morda nezavedno prevzeli. Utrdi njihov značaj in jim podari potrebno samozaupanje, da bodo imeli pogum za velike življenjske odločitve in bodo pri njih vztrajali.

3. skrivnost: Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
Naš Odrešenik, v svojem javnem delovanju si s svojim zgledom in besedo postavljal temelje Božjega kraljestva med nami. Odpravi vse posledice pohujšanja, ki so ga zakrivili nekateri tvoji duhovniki in vsi, ki se imajo za kristjane, pa ne živijo v skladu z evangelijem. Podari nam zgledne duhovnike, Bogu posvečene in vernike, ki dosledno živijo krščansko poklicanost. Naj mladi v dobrih zgledih najdejo oporo za rast njihove poklicanosti.

4. skrivnost: Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
Jezus, Božji Sin, kakor je sijaj tvojega razodetja na gori pretresel in pritegnil tri apostole, tako naj se izkušnja tvoje bližine in ljubezni vtisne v srca mladih, ki jih kličeš v svojo službo [v našo skupnost]. Podari jim ljudi, ki jih bodo učili moliti in jim dali potrebno potrditev na njihovi duhovni poti. Okrepi njihova srca za duhovni boj, da se ne bodo zmedli in se odvrnili od prave poti.

5. skrivnost: Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
Jezus, kruh življenja, v Evharistiji ostajaš med nami. Naj mladi odkrijejo tvojo navzočnost v tabernaklju. Sveti Duh naj jim odpre globok pomen mašne daritve, da jo bodo vzljubili in iz nje črpali moč za vsakdanje življenje. Naj te prejemajo z globoko vero in ljubeznijo. Po prejemu Evharistije jih ozdravljaj na telesu in duši in jih okrepi za zvestobo krščanskemu življenju in osebni poklicanosti, ki si jim jo zaupal.

Ni komentarjev:

Objava komentarja