Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 21. junij 2018

Obhajanje petih prvih sobot hoče Jezus

Ko je Lucija o Marijinem naročilu poročala predstojnici in spovedniku, nista bila navdušena za uvedbo nove pobožnosti. Zato se je za njeno uvedbo zavzel sam Jezus. Lucija piše, kako je 15. februarja 1926 nesla smeti iz vrta. Tam je srečala dečka, ki jo je vprašal:
»'Si razširila po svetu tisto, za kar te je prosila nebeška Mati?'
In v tem trenutku se je spremenil v sijočega Dečka. Ko sem spoznala, da je bil Jezus, sem rekla:
'Moj Jezus! Ti dobro veš, kaj mi je rekel moj spovednik v pismu, katerega sem ti brala. Rekel je, da je potrebno, da se tisto videnje ponovi, da so potrebna dejstva, da bodo verovali vanj in da mati predstojnica sama ne more širiti tega dogodka.'
'Res je, da mati predstojnica sama ne more nič; vse pa premore z mojo milostjo. Dovolj je, da ti spovednik da dovoljenje in da tvoja predstojnica uvede pobožnost, ne da bi drugi vedeli, komu je bila razodeta.'
'Toda moj spovednik je rekel v pismu, da ta pobožnost na svetu ni potrebna, saj je že veliko duš, ki te prejemajo na prve sobote na čast naši Gospe in petnajstih skrivnosti rožnega venca.'
'Res je, moja hči, da mnogo duš začne, toda le malo jih konča; in tiste, ki končajo, delajo to z namenom, da bi dobile tamkaj obljubljene milosti. Tiste duše, ki opravijo pet prvih sobot v gorečnosti in z namenom zadoščevanja Srcu tvoje nebeške Matere, so mi bolj všeč kakor tiste, ki to napravijo petnajstkrat, a mlačno in ravnodušno.'«
»V nekem razodetju okrog marca 1939 mi je naš Gospod rekel:
'Prosi, vztrajno prosi, da se razglasi zadostilno obhajilo v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu na prve sobote. Bliža se trenutek, ko bo strogost moje pravičnosti kaznovala hudodelstva raznih držav. Nekatere bodo uničene. Končno bo strogost moje pravičnosti padla z večjo težo na tiste, ki hočejo razdejati moje kraljestvo v dušah.'«
Kadar gre za napovedi kazni, so napovedane pogojno. Marija prihaja prav s tem namenom, da bi človeštvu pokazala pot, po kateri bi se moglo rešiti časnih in večnih kazni. Omenila je tri glavne pogoje, da se svet reši vojne in drugih kazni: spreobrnjenje človeštva, posvetitev Rusije Marijinemu brezmadežnemu Srcu in obhajanje petih prvih sobot na fatimski način.
Msgr. Bertone pravi v komentarju k tretjemu delu fatimske skrivnosti o kaznovanju:
»Ne recimo, da je Bog tisti, ki nas tako kaznuje; nasprotno: ljudje si sami pripravljajo kazen. Bog nas zaskrbljeno opozarja in kliče na dobro pot, spoštujoč svobodo, ki nam jo je dal; zato so ljudje odgovorni.«

Ni komentarjev:

Objava komentarja