Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 21. december 2015

BOŽJI SLUŽABNIK ANTON STRLE (12) Strle (1915-2003) in težave z zdravjem


V zapuščini se je ohranila Strletova zdravstvena knjižica. Ni pa nam do sedaj še uspelo priti do njegove zdravstvene kartoteke. Vendar pa zlasti iz njegovih pisem razberemo, da je imel z zdravjem vse življenje večje ali manjše težave.
Že pri prihodu na škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano mu je pri pregledu zdravnik dejal, da ima šibko telesno konstitucijo. Sam v enem od pisem opisuje, kako se je v času gimnazijskih božičnih počitnic vračal domov in bi na poti od železniške postaje Rakek, kjer je izstopil, proti domu zaradi utrujenosti gotovo omagal, verjetno zmrznil, če ga ne bi spremljal dve leti starejši sošolec Andrej Makovec, ki mu je pomagal, da sta prišla do sorodnikov, kjer sta se odpočila in nato nadaljevala pot. Resno je bil bolan po prvem sedemdesetdnevnem zaporu leta 1945 in je rabil kar en mesec, da je prišel malo k sebi. V času drugega zapora (1947-1952) si je nakopal tuberkulozo in imel leta 1960 težko operacijo, ko ni bilo gotovo ali bo preživel ali ne. Po odpustu iz zapora leta 1952 se je zlasti v Planini pri Rakeku, kjer je bil župnijski upravitelj, tako zelo postil, da se je tega, podobno kot Janez Vianney, kasneje kesal. Zdi se, da si je s strogimi posti pokvaril želodec in je moral biti kasneje zelo previden in natančen glede prehrane.
Svoje zdravstveno stanje mimogrede omenja v pismu 15. 6. 1963 Alojziju Šuštarju, kasnejšemu nadškofu, ko mu piše v Švico: »Slabotno zdravje me neprestano ovira, čeprav me ne položi v posteljo.« Izredno naporno delo tako pri študiju kot v pastorali ga je tako izčrpalo, da je v enem od pisem 10. 8. 1976 zapisal: »Zdravnik mi je dejal, da moram pustiti vse delo, vsaj za dve leti; pa ga nisem, marveč sem skušal le bolj zdravo živeti – ne da bi kaj zmanjšal ideal res duhovniškega življenja; obenem od tedaj vsak dan tudi za zdravje molim, ne zaradi zdravja samega, marveč, da bi mogel kaj storiti v zveličanje ljudi in za Božjo čast.« Kartuzijanu p. Nikolaju Bregantu je 5. 4. 1982 pisal: »Moje zdravje je za silo. Vendar bi bilo krivično od mene zoper Gospoda, če bi rekel, da me preveč preizkuša. Starost se mi zelo pozna. Takoj se utrudim in noge me zelo bolijo.« Okoli zlate maše je bil zelo slaboten. Nato se mu je stanje nekoliko izboljšalo, čeprav zdrav ni bil nikoli več. Tako piše v pismu 20. 12. 1991: »Napisal sem si nekakšen osnutek za Družino … in bom dopolnil in oddal… (če bom seveda še pri moči in sploh pri življenju, čeprav sem v nekaterih stvareh boljši kakor pred desetimi leti).« Zadnjih deset ali petnajst let je začel tožiti o sklerozi, še posebno pri lektoriranju različnih sestavkov in prevodov. Drugi pojavov skleroze niso opazili, sam pa je dejal, da hitro pozabi pri popravljanju kaj prečrtati. Zaradi utrujenosti, izčrpanosti in seveda tudi starosti, je večkrat pri delavni mizi med delom kar zaspal. Bolj vidno se mu je starostna onemoglost poznala zlasti po njegovem odhodu v bolnico na Golnik nekaj let pred smrtjo. Na poti od doma na teološki fakulteti k uršulinkam mu je zaradi pomanjkanja kisika prišlo slabo, izgubil je zavest, padel in kar nekaj časa je moral biti zato v bolnici na Golniku. Tedaj je tudi prejel bolniško maziljenje. Približno pol leta pred smrtjo je v pismu s. Mihaeli Pekovec 15. 4. 2003 zapisal: »Jaz moram pristaviti, da se sam čutim tako rekoč dotrajanega: komaj za silo še mašujem zjutraj in spovedujem zvečer pri uršulinkah – seveda sem se pripravil na odhod tudi npr. s sv. maziljenjem.«
Pri Strletu je bila ves čas vidna neke vrste eshatološka usmerjenost, ki se je kazala v tem, da je vedno zelo resno računal s skorajšnjo smrtjo. Že med drugo svetovno vojno je zapisal v dnevnik, da ni gotov ali bo še dočakal konec leta. Takrat je bilo to zaradi likvidacij. Vsaj od leta 1960 naprej pa je bil razlog pričakovanja skorajšnje smrti ravno slabo zdravje. Prav zaradi računanja na skorajšnji »odhod«, kakor je temu sam rekel, pa je do skrajnosti izrabil vse svoje razpoložljive sile. Na tem področju se še posebno lepo kaže naravnost junaška stopnja kreposti. Večkrat je dejal: »Če bi legel v posteljo, bi obležal.«
Ohranil se je zdravniški zapisnik pregleda z dne 30. 10. 1960 v zdravstvenem domu Center. To je bila nedelja. V zapisniku je rečeno, da je zjutraj padel s kolesom. Očitno je tedaj šel s kolesom v Dravlje, da bi tam maševal in spovedoval. V zdravstvenem domu se je javil šele zvečer. Bolečine so bile verjetno le prehude. Tam so mu očistili rano, odrgnino na desnem kolenu. S to rano je opravil še vse delo v Dravljah in si šele zvečer vzel čas, da je šel k zdravniku.
Božji služabnik Anton Strle je na bolezen gledal z Božjimi očmi. Tudi to lahko razberemo iz nekaterih njegovih zapisov. V pismu 10. 8. 1976 je zapisal: »Moč se v slabosti spopolni v tem smislu, da je ta slabost ali bolezen priložnost, da dospe človek do popolne kreposti; kajti človek, ki ve, da je slaboten ali bolan, je s tem bolj spodbujen k temu, da se upira, bori; iz tega, ko se bolj upira in bori, postane bolj spreten, bolj navajen in zaradi tega 'krepkejši' (seveda iz Božje moči, saj smo vedno močni navsezadnje samo iz Božje moči, celo v naravnih stvareh bi bilo to mogoče reči). … Danes je čutiti pomanjkanje svetosti in pomanjkanje odpovedi; nato šele pride do krize vere. Svetost je za Cerkev nekaj bistvenega (mi pa se potegujemo mnogo bolj za kaj drugega). – Zato pa Bog hoče, da neredki najboljši – seveda le po milosti takšni – kristjani mnogo trpijo da bi bili Gospodovi sodelavci (1 Kor 3,9), saj je On s trpljenjem odrešil svet (prim. Kol 1,24...). Cerkev je Kristusovo telo v tem smislu, da Kristus resnično deluje po Cerkvi – da smo v resnici tako rekoč njegove roke, njegove ustnice, ki molijo, srca, ki trpijo smrtni boj na Oljski gori ali na križu. (Mnogi imajo posebno v občutju zapuščenosti in notranje teme navado, pridružiti se Jezusu na Oljski gori ali na križu, in darovati svojo tesnobo Njemu za tiste ljudi, ki so v nevarnosti, da se odtrgajo od Boga, da odpadejo od poti, na katero jih je Bog poklical. Propada danes družinsko življenje in kakor velikanski val vodovja zajema v svoje strašno območje gibanje, ki je v popolnem nasprotju z Jezusovim evangelijem. Zato danes še posebno velja: Mr 13,33 ss (»Pazite, čujte in molite!. Zakaj ne veste, kdaj pride čas. … Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni gospodar, ali zvečer ali opolnoči ali o petelinjem petju ali zjutraj«) in podobno. Mnogi ljudje sploh ne pomislijo, da samo enkrat živimo, da je življenje strašno kratko,... da moramo na sebi nositi umiranje Jezusovo, da moramo živeti Kristusovo skrivnost pšeničnega zrna, ki umrje in obrodi obilo sadu. Tudi miselni tokovi zahajajo prav v svetišče Cerkve, tokovi, ki morejo vse uničiti. Tudi pod videzom dobrega.« To pismo je pisal redovniku, ki je imel kot bogoslovec težave z zdravjem. V pismu pa dejansko marsikaj pove o sebi.
Zadnja leta je svoje križe, in med te je spadala na poseben način tudi bolehnost, vsak dan po Mariji izročal Jezusu. Nekaj mesecev pred smrtjo je v pismu z dne 22. 4. 2003 zapisal: »Pričakujem, da me bo Gospod kmalu odpoklical. Križ je zdaj hud, čeprav sem se naučil ponavljati: 'Po Marijinih rokah se vsega darujem Jezusu Kristusu, da bom potrpežljivo nosil svoj križ vse dni življenja!' (sv. Ludvik Grignion Montfortski).« To molitev sv. Grigniona Montfortskega je zadnja leta molil vsak dan.
Treba pa je reči, da je prof. Strle tudi skrbel za zdravje in to z rednimi sprehodi, strogo disciplino, z ustrezno hrano, ki je bila sicer skromna in preprosta, a zdrava. Tako beremo v pismu z dne 4. 11. 1983: »Zdaj že vsaj mesec dni hodim od 13-15h na Golovec (s seboj kaj vzamem, da nisem čisto brez dela) in nato nekaj skuham za okrepčilo – in sem nekoliko prišel k sebi, kakor rečemo.« V pismu z dne 20. 10. 1993 pa: »Seveda pa mi daje tudi delo na župniji nemalo posla, če upoštevam majhne svoje moči, ki se tako hitro do kraja utrudijo – pa še delo s kuho, ki mora biti kar skrbna, če hočem, da mi vse ne odpove.«
Kljub skrajni izčrpanosti in slabemu zdravju je delal do zadnjega dne. Na misijonsko nedeljo leta 2003 je še spovedoval in maševal, popoldan so ga odpeljali v bolnico in zgodaj zjutraj naslednjega dne se je poslovil s tega sveta.
Nedvomno nam more biti zgled, kako se moramo soočati z boleznijo, hkrati pa se mu moremo v različnih boleznih tudi priporočati. Zanj poteka proces za beatifikacijo in zato ste v primeru uslišanja naprošeni, da to sporočite postulatorju ali pa na nadškofijski ordinariat v Ljubljani.
p. Andrej Pirš FSO

Ni komentarjev:

Objavite komentar