Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 23. junij 2020

ŽIVLJENJE IZ POSVETITVE JMS Z Marijino pomočjo se posvetimo presvetemu Jezusovemu Srcu.


Z okrožnico Annum Sacrum [Sveto leto] je papež Leon XIII. potrdil prizadevanja svojih predhodnikov za okrepitev, ohranitev in osvetlitev duhovnosti in češčenja presvetega Srca Jezusovega. Njegovo naročilo, naj bodo presvetemu Srcu Jezusovemu posvečeni ne le verniki, ampak vsi ljudje, je dalo nov pomen in novo usmeritev posvetitvi, ki so jo že dve stoletji prakticirali posamezniki, družine, skupine, škofije, narodi. Posvetitev vsega človeštva presvetemu Srcu Jezusovemu je bila za Leona XIII. »vrhunec in krona vseh časti, ki so jih običajno izkazovali presvetemu Jezusovemu Srcu«. Posvetitev človeškega rodu, ki je bila izvršena leta 1899, je zelo pomemben korak v zgodovini Cerkve. Danes naj bi jo obnavljali vsako leto na praznik presvetega Srca Jezusovega.
Kličimo na pomoč presveto Devico, Kristusovo mater in mater Cerkve. Prosimo jo, naj pomaga vsakemu kristjanu živeti z velikodušno doslednostjo posvetitev Kristusu, ki ima svoj temelj v svetem krstu, in ki jo potrjujemo in poživljamo v osebni posvetitvi presvetemu Srcu Jezusovemu. Samo v njem je rešitev za človeštvo.
sv. Janez Pavel II., papež

Ni komentarjev:

Objava komentarja