Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 13. junij 2020

35 LET BERNARDOVE DRUŽINE Iz življenja sv. Bernarda (1)


Bernard se je rodil leta 1090 na gradu Fontaine pri Dijonu v Franciji kot tretji izmed sedmih otrok materi Aleti in očetu vitezu Teskelinu. Oče je bil junak starega in novega burgundskega plemstva. Odlikoval se je v pravičnosti in zvestobi. Branil je slabotne in zaničevane. Mati je bila ena najbolj izobraženih žena tiste dobe. Posvetila se je dolžnostim hišne gospodinje, preučevanju Svetega pisma in obiskovanju revežev. Tem pa ni le darovala miloščine, ampak jim je stregla v bolezni, jim pripravljala hrano in jih negovala. Zgled staršev je vplival na Bernarda, ki je že zgodaj pokazal ljubezen do revežev in trpečih ter svojo darežljivost.
Star okoli 12 let je imel na sveti večer pred božičem sanje, ki so nanj, kot sam pravi, odločilno vplivale: usmerile so ga h Kristusu in njegovi Materi. Sanjalo se mu je, da je v Betlehemu, v votlini ravno takrat, ko je prihajalo na svet Božje Dete. Ko je to gledal, ga je objela nadnaravna svetloba, da je drhtel od ljubezni in vere. – V tem ga je mati zbudila. Podobe Marije, Matere, ki prinaša na svet Boga, ni pozabil nikoli. O njej je rad pripovedoval vsem, ki jih je zaupal.
Bernard je bil zelo nadarjen in je hitro napredoval v znanju in pobožnosti. Bil je inteligenten in se je izražal z lahkoto. Bil je živahnega temperamenta. Obetala se mu je velika slava v znanosti ali pa v blišču viteškega življenja. Bernard pa je vse  presenetil z odločitvijo, da bo služil samo Bogu. S seboj je potegnil 30 vitezov, duhovno elito burgundskega plemstva, med njimi štiri svoje brate, več nečakov in enega strica. Potrkali so na vrata v Cîteauxu. 

Ni komentarjev:

Objava komentarja