Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 05. september 2019

Marija in kriza v Cerkvi

Ali nam ima Jezusova mati v sedanji krizi, ki pretresa Cerkev, kaj povedati? Marija je omogočila prihod Božjega Odrešenika na svet, ko je izrekla svoj »zgodi se«. Sv. Janez Pavel II. je poudaril, da poleg petrinjskega počela v Cerkvi obstaja še marijanski, ki prvega presega. Marija je bila večja od Petra v poznavanju evangelija, v udejanjanju modrosti in v krepostnem živ ljenju. Čeprav je Petra nepredstavljivo presegala, je Marija na Petrovo vodstveno službo odgovorila z isto ubogljivo besedo »zgodi se«. Kajti Marija je v Petru gledala Kristusa in je zato neprestano izkazovala pokorščino namestniku svojega Sina, kot jo je prej svojemu Božjemu Sinu. Mislim, da je temeljna  rešitev sedanje krize duhovne in notranje narave. Ne sprejemajo jo pa zaradi tega, ker se na zunaj ne kaže »znanstveno« in koristno.
Marija na nas vse – škofe, duhovnike, redovnike in laike – gleda kot na svoje majhne otroke, ki imajo globoko in neprestano potrebo po notranjem spreobrnjenju, ki je prvi pogoj, da bi Cerkev lahko navzven živela v pokorščini, čistosti in veselju. Naša Gospa z enkratno in osebno materinsko skrbjo opogumlja vsakega izmed nas, da bi bili v sedanjem času bolj velikodušni v evharističnem češčenju njenega Sina, v molitvi rožnega venca, v prejemanju zakramentov, v pokorščini namestniku njenega Sina in da bi povsod osebno mogli bolje storiti »vse to, kar nam bo rekel« (prim. Jn 2,5).
Zaupajmo potrebo po celotni prenovi Cerkve Materi Cerkve, da bi lahko Kristusovega namestnika in Božje ljudstvo – povezana sta po pokorščini – vodila s pomočjo nujnega očiščenja: tako bosta oba spet pogumno našla čistost, pokorščino in ljubezen, ki v polnosti odseva pravo Kristusovo telo.
Mark Miravalle

Ni komentarjev:

Objava komentarja