Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 01. september 2019

Duhovne prireditve v Stični v letu 2019


SEPTEMBER
5. – 8. Šola gregorijanskega petja
6. – 8. P. Nadrah, O smislu življenja (BD in drugi)
8. ob 14.30 Bernardova družina
13. ob 19.30 fatimska pobožnost v baziliki
14. – 15. Skupnost Emanuel
15. ob 15.00 molitev za duše v vicah v mali kapeli
27. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca
 
OKTOBER
4. – 6. O. Maksimilijan File, Ora et labora
11. – 13. P. Andrej Benda, zakonci z otroki
13. ob 14.30 Bernardova družina
13. ob 19.30 fatimska pobožnost v baziliki
18. – 19. Karitas
25. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca
25. – 27. Ciril Čuš, dv. za duše v vicah 
 
NOVEMBER
7. – 10. P. Vital Vider, zakonci z otroki
10. ob 14.30 Bernardova družina
16. – 17. Skupnost Emanuel
22. – 24. G. Hari, skupina
24. ob 15.00 molitev za duše v vicah v mali kapeli
29. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca
29. – 1. 12. Skupnost Emanuel, mladi
 
DECEMBER
5. – 8. P. Vital Vider, zakonci z otroki
8. ob 14.30 Bernardova družina
8. delavnica molitve in življenja
13. – 15. o. Maksimilijan, Ora et labora
22. ob 15.00 Molitev za duše v vicah v mali kapeli
31. ob 21.00 duhovno silvestrovanje v opatovi kapeli
 
JANUAR 2020
11. – 12. Skupnost Emanuel
12. ob 14.30 Bernardova družina
17. – 19. Emanuel, samski
23. – 26. p. Vital Vider zakonci z otroki
31. – 2. o. Maksimilijan, birmanci
 
FEBRUAR 2020
7. – 9. o. Maksimilijan, birmanci
9. ob 14.30 Bernardova družina
14. – 16. o. Maksimilijan, mladi
20. – 23. p. Vital Vider, zakonci z otroki
 
Prijave za skupine v Domu duhovnosti sprejema voditelj Doma p. Nikolaj:
po emailu opatija.dom.duhovnosti@gmail.com
ali na telefon: 041 972 813.

Večdnevne skupine se redno začno ob 18.00 zvečer, ali po dogovoru.
Prijave posameznih udeležencev sprejemajo voditelji skupin.
P. dr. Nikolaj Aracki, GSM: 041/972 813; e-naslov: nikolaj.aracki@rkc.si
P. Andrej Benda, GSM: 041/918 432; e-naslov: andrej.benda@rkc.si
P. Krištof Čufer, GSM: 031/314 044; e-naslov: kristof.cufer@rkc.si
Ciril Čuš, GSM: 031/888 276; e-naslov: ciril.cus@rkc.si
P. Maksimilijan File, GSM 031/711 794; e-naslov: maksimilijan@sticna.si
Klemen Križaj, Zdravo življenje, tel.: 01/787 70 65
P. Lojze Markelj, GSM 031/755 945
Dr. Maksimilijan Matjaž, maksimilijan.matjaz@rkc.si
P. Anton Nadrah, tel. 01/78 77 100; e-naslov: anton.nadrah@rkc.si
Janez Novak; prijave: Mojca Kastelic: e-naslov: gabri@siol.net
P. Branko Petauer, GSM 031/687 802; e-naslov: branko.petauer@rkc.si
P. Vital Vider, tel. 02/332 13 74; e-naslov: vital.vider@rkc.si

Bernardova družina bo imela v letu 2019 srečanja na 2. nedeljo v mesecu v opatovi kapeli od 14.30 do 16.30: 20. avgusta (ob 19.00 v baziliki), 8. septembra, 13. oktobra, 10. novembra in 8. decembra.

Češčenje Jezusovega in Marijinega Srca bo leta 2019 na zadnji petek v mesecu v opatovi kapeli od 19.30 do 21.30: 30. avgusta, 27. septembra, 25. oktobra, 29. novembra in 31. decembra.

Fatimska pobožnost bo v stiški baziliki 13. v mesecu ob 19.30: 13. avgusta, 13. septembra in 13. oktobra.

Duhovne vaje za vse (tudi za Bernardovo družino) bodo s spremljanjem p. Antona Nadraha: od 6. septembra ob 18.00 do 8. septembra po kosilu. Tema: Kaj je smisel mojega življenja? Prijave: anton.nadrah@rkc.si ; tel. 01/78 69 791; Anton Nadrah, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.

Ni komentarjev:

Objava komentarja