Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 05. julij 2019

Pomen in naloge animatorjev JMS

Statut Združenja posvečenih JMS določa: »V župniji člani Združenja izberejo animatorja, ki pomaga župniku, ali drugi od župnika izbrani odgovorni osebi, pri širjenju češčenja. Animatorji se redno enkrat letno, predvidoma v tednu okrog praznika Srca Jezusovega, sestanejo z odborom na seji Združenja. Takrat za dobo petih let vsi navzoči zberejo v svet osem zastopnikov animatorjev, iz vsake škofije po enega, iz obeh nadškofij pa po dva, ki dobijo glasovalno pravico« (št. 19. in dodatek spremembe na seji 26. januarja 2019).

I.                   Skrb animatorja za lastno posvečenje

1. Animator je goreč častilec Najsvetejših Src;
2. posebej si prizadeva:
-za dosledno krščansko življenje po evangeliju,
-za posvečevanje nedelj in zapovedanih praznikov,
-za redno molitev, tudi molitev rožnega venca,
-za obhajanje pobožnosti prvih petkov in prvih sobot,
-za češčenje Najsvetejšega,
-za ljubezen v družini in za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski.

II.                Širjenje češčenja JMS v domači župniji

Animator pomaga župniku pri širjenju češčenja JMS v domači župniji:
-pri ugotovitvi, kateri so se posvetili JMS z dobro pripravo in so pripravljeni biti člani Združenja posvečenih JMS;
-pri pripravi na posvetitev, če so novi kandidati za posvetitev v župniji;
-pri vsakoletnem obnavljanju posvetitve tistih, ki so že bili posvečeni JMS;
-pri obhajanju vrtnic v mesecu juniju;
-pri udeležbi posvečenih iz domače župnije na letnem vseslovenskem srečanju posvečenih na praznik Marijinega brezmadežnega Srca;
-pri pospeševanju življenja iz posvetitve, ki se ravna po odobrenem Statutu;
-pri pospeševanju občasnih molitvenih srečanj (molitvenih skupin) na župnijski ali širši ravni, ko se pokažejo možnosti za to;
-pri povezovanju med tistimi, ki so se posvetili JMS.

III.             Povezanost s slovenskim Združenjem posvečenih JMS

Animator skrbi za zvezo med župnijskim Združenjem posvečenih JMS z župnikom in slovenskim Združenjem, zato se udeležuje:
-skupne letne seje z Odborom in volitev 8 animatorjev v odbor vsakih 5 let,
-po možnosti tudi vseslovenskega letnega srečanja posvečenih, ki je vsakokrat v drugi (nad)škofiji,
-študijskih in molitvenih srečanj za animatorje,
-bere literaturo, ki zadeva češčenje JMS,
-poroča župniku o dogajanju v zvezi z Združenjem,
-če je skupaj s 7 drugimi animatorji izvoljen v odbor, se v skladu s Statutom udeležuje vseh sej odbora, ki so nekajkrat na leto, in po svojih močeh prispeva k širjenju češčenja Najsvetejših Src v Sloveniji in drugod.
V prihodnosti bo treba razmišljati o medsebojni povezanosti posvečenih v vsaki škofiji, za kar naj bi skrbel duhovnik, ki je od škofa imenovani zastopnik škofije v slovenskem Odboru.

******
Kjer ni mogoče izpolnjevati vseh teh nalog, naj animator ne izgubi poguma, ampak naj naredi tisto, kar more, in naj sam vztrajno časti Najsvetejši Srci ter se jima priporoča. Povezuje naj se s tistimi, ki so pripravljeni sodelovati. Naj zaupa, da bo na priprošnjo brezmadežnega Marijinega Srca deležen posebnega blagoslova presvetega Jezusovega Srca.

Jezus obljublja po sv. Marjeti Mariji Alacoque:
»Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili« (št. 4).
»Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi« (št. 10).
»Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu« (št. 11).

V Fatimi je Marija pri drugem prikazanju, 13. junija, napovedala Luciji, kar velja tudi nam: »Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati pobožnost do mojega brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se je bo oklenil, obljubim zveličanje in te duše bo Bog ljubil kakor cvetlice, s katerimi krasim njegov prestol.«
Kakor žalostni Luciji tudi nam veljajo tolažilne Marijine besede: »Ne izgubljaj poguma! Jaz te ne bom nikoli zapustila. Moje brezmadežno Srce bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu.«

Ni komentarjev:

Objavite komentar