Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 08. junij 2019

Razmišljanja ob zmedi

64. Razvrednotenje
Inflacija denarja je varljiva sanja,
da bomo od države kaj zastonj dobili,
je otipljiv izraz neskladja
med tem, kar nam obljublja
in kar nam lahko posreduje neka vlada;
a hkrati tudi nas zavaja,
ko mislimo, da potrebujemo vse, kar želimo;
in da nam več pripada,
kot to, kar smo si z delom zaslužili.

65. Trdnost vrednot
Brez trdnih in nespremenljivih opor,
ki dajo jih družbi moralne vrednote,
pričenja se širiti dvom o slehernem redu,
o vrednosti dane besede,
podpisa pogodbe in sodbe sodnikov.
Nered pa odganja ustvarjalne napore,
pripravlja pogoje za vlado nasilja.

66. Teženja po neskončnosti
Nič končnega ne umiri človeka.
K neskončnosti se moremo usmerjati s poglabljanjem,
kar je naporno,
zato jo mnogi skušajo dosegati s seštevanjem,
kar je brezupno.
Medtem, ko vodi prva pot v poznanje stvarstva
in s tem v postopno rast,
pripelje druga, ko postane strast,
do razvrednotenja nabranega bogastva.
dr. Marko Kremžar

Ni komentarjev:

Objavite komentar