Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 16. januar 2017

Verska in nravna situacija danes


Ko se zamislimo v versko in nravno situacijo danes, sicer opazimo mnogo pozitivnih pobud, zlasti pobud Cerkve, a te zajamejo le manjši del ljudi. Večina ob teh pobudah stoji ob strani, hkrati pa se hitro oddaljuje od krščanstva. Naj navedem nekaj dejstev, ki mislečemu in praktičnemu kristjanu povzročajo zaskrbljenost:
V življenju večine Evropejcev ima Jezus Kristus in sploh Bog zelo majhno vlogo ali pa sploh nobene. Veliko ljudi živi in umira brez Boga, kakor da ne obstaja. Cerkve so marsikje prazne. Zmeraj več jih oddajajo v posvetne namene, ker jih ni mogoče vzdrževati in obnavljati.
Evropski parlamenti sprejemajo zakone, ki so večkrat v popolnem nasprotju z desetimi Božjimi zapovedmi ter podpirajo zlo in smrt namesto dobrega in življenja.
Število rojstev se zmanjšuje, mnogo otrok mora končati svoje zemeljsko življenje že v materinem telesu. Zakon in družina sta zelo ogrožena. Veliko družin razpade; sicer krščeni starši se sploh (cerkveno) ne poročijo.
Veliko ljudi nič več ne moli. Molitev jim je postala nekaj popolnoma tujega in nesmiselnega.
Poslednje reči ljudi ne zanimajo. Večina ne veruje v posmrtno življenje. Ne zavedajo se, da so v nevarnosti večnega pogubljenja.
Ljudje ne priznavajo več greha. Nekaterih Božjih in cerkvenih zapovedi več ne upoštevajo, druge si razlagajo po svoje, kakor jim prijajo.
V ospredju so materialne dobrine, duhovne vrednote pa so stopile v ozadje. Cilj vsega prizadevanja je povečanje proizvodnje in potrošnje ter dvig življenjskega standarda.
Veliko ljudi je razvajenih in nimajo smisla za odpovedi in žrtve, ki so potrebne, če hočemo biti dobri in vdano prenašati svoj križ, kar je nujno za zvesto hojo za Kristusom. Marsikdo vidi smisel življenja v tem, da iz njega iztisne čim več užitkov. Vendar kljub vsem tem prizadevanjem ni srečen.

Ni komentarjev:

Objava komentarja