Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 03. januar 2017

Rešitev v upoštevanju fatimskih sporočil


Če bi se ravnali po fatimskih sporočilih, bi se versko in moralno stanje prebivalcev Evrope bistveno izboljšalo. Tudi v materialnem oziru ne bi bilo več revščine. Približali bi se idealu prve Cerkve, kakor jo opisujejo Apostolska dela: »Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno (…) Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja« (Apd 4,32–34). Ljudje bi bili bolj srečni in zadovoljni, kakor so zdaj. Predvsem pa bi se zanje bistveno izboljšalo stanje tiste Nove Evrope, ki jo pričakujemo onkraj smrti, na Novem nebu in Novi zemlji. To bi se zgodilo, ker bi mi postali boljši. Papež Benedikt XVI. je v maju 2010, ko je obiskal Portugalsko in Fatimo, izrekel pomenljive besede:
»Dogodek izpred 93-ih let, ko se je tukaj nad Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja, je izraz ljubečega Božjega načrta. To okno upanja Bog odpre takrat, ko mu človek zapre vrata […] V človeštvu se je ljubezen ohladila in upanje na rešitev zameglilo. Zato je prišla iz nebes Devica Marija, da bi nas spomnila na evangeljske resnice, ki so za človeštvo edini vir upanja.«
Bog je odprl nebo kot okno upanja; ne zato, da bi nam razodel nove resnice, saj so že vse v evangeliju, pač pa zato, da bi nam znova dokazal svojo ljubezen, ki traja iz roda v rod, tudi za današnji rod. Bog nas na izreden, materinski način ljubi po Materi Mariji. Ničesar drugega ne more ogreti in navdušiti naša mrzla srca kot izredna Božja ljubezen. Če nas niti ta ne premakne, kaj sploh more vplivati na naše spreobrnjenje in duhovno rast?!
Kardinal Joseph Ratzinger, poznejši papež Benedikt XVI., je v Fatimskem sporočilu, v katerem leta 2000 razlaga fatimsko skrivnost, zapisal: »V zasebnih razodetjih, ki jih Cerkev potrdi – torej tudi v Fatimi – gre za to: pomagati nam, da bi razumeli znamenja časa in nanje v veri pravilno odgovorili.« Treba je odkriti, kaj je središče ali bistvo zasebnega razodetja. »Središče je tam, kjer videnje postane poziv in vodi naproti Božji volji,« je dejal kardinal Ratzinger. Postavlja se vprašanje, kakšen je klic najprej angela in potem Marije iz Fatime in kaj Bog pričakuje od nas.

Ni komentarjev:

Objavite komentar