Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 12. januar 2017

Iz zapisnika seje Odbora posvečenih JMS in animatorjev v Stični, 19. novembra 2016


2. Uvod: g. Snoj je najprej izrazil hvaležnost vsem slovenskim škofom, ki so Marijo povabili v Slovenijo, da je lahko od maja do oktobra delila milosti posameznikom, družinam, župnijam in vsemu slovenskemu narodu. Zahvala velja tudi vsem duhovnikom, ki so Marijo sprejeli, in vsem animatorjem, ki so svoje duhovnike navduševali in vžigali gorečnost do Marijinega brezmadežnega Srca. Spomnil je na lepo slovo od Marije na Ptujski Gori in na doživeto vrnitev Marije v Fatimo, kjer je bila v zahvalo fatimskemu svetišču podarjena slika blaženega Alojzija Grozdeta z vgrajeno relikvijo v okvir slike.

3. Knjižica št. 7 iz zbirke Sto let Fatime. Knjižico z naslovom ''Živeti resnico in klic Fatime'' sta predstavila avtor p. Anton Nadrah in prof. Anton Štrukelj. To naj bi bil priročnik za duhovnike in laike, da ne bi pozabili na milosti Marijinega obiska, da bi širili klic fatimske Marije, ki je danes še bolj aktualen, kot pred 100 leti. Da bi si prizadevali za stalno spreobračanje, poglabljanje vere in za molitev po naših župnijah in družinah. Življenje po fatimskih sporočilih je stalen proces nove evangelizacije.
Knjižica nas vodi v dve življenjski delavnici: Angelovo in Marijino, in k uporabi posebnih »orodij«, ki jih tam najdemo.
Osmero »orodij« v angelovi delavnici nas uči moliti, nas vodi v izpovedovanje vere, upanja in ljubezni, v šolo Božje svetosti, k stalnemu spreobračanju, k središčni vlogi Najsvetejših Src, k sveti Evharistiji in stalnemu darovanju tam navzočega Jezusa v vseh tabernakljih sveta, k sprejemanju in prenašanju trpljenja v zadoščenje za grehe sveta, k prošnji za varstvo k angelu varuhu Slovenije. Desetero »orodij« v Marijini delavnici, ki jih je Marija dala človeštvu prav v Fatimi, nas uvaja v poglobitev vere v posmrtno življenje, v molitev rožnega venca, v češčenje Marijinega brezmadežnega Srca, v obhajanje petih prvih sobot, v spreobrnjenje srca, k zakramentu svete spovedi, zadoščevanju za grehe, posvetitvi JMS, oblikovanju malih molitvenih skupin po vzoru fatimskih pastirčkov, k medsebojni pomoči po zgledu družin fatimskih pastirčkov.

4. Predlogi za SŠK, ki jih v imenu Združenja g. Snoj posreduje SŠK:
a - da škofje povabijo k poglobljenemu obhajanju fatimske stoletnice vse duhovnike in vernike z obhajanjem pobožnosti petih prvih sobot po župnijah na fatimski način, od januarja do maja. Pravočasno bi se takšno povabilo lahko objavilo v Družini, na RO in TV Exodus.
b - da bi se fatimska stoletnica 2017 praznovala na škofijski ravni, in sicer vsak mesec od maja do oktobra v drugi škofiji (na datum, ki je najbližji 13. v mesecu, petek, sobota ali nedelja) po vrstnem redu Marijinega romanja v letu 2016. Za pomoč pri izvedbi praznovanja bi se škofje lahko obrnili na duhovnike zastopnike škofij v Odboru. Skupno vseslovensko praznovanje pa naj bi bilo ob slovensko-hrvaškem srečanju v Stični 14. oktobra 2017, kot so škofje že sklenili.
c - za poživitev molitve v Sloveniji v letu 2017 se SŠK zaprosi, da le-ta predlaga RO, naj ob 100-letnici fatimskih dogodkov uvede na RO molitev Angelovega češčenja.

5. Postno srečanje duhovnikov v Stični: ker se duhovniki v soboto težko udeležijo srečanj, je bil sprejet sklep, da se v postu 2017 za vse duhovnike, ki so sprejeli fatimsko Marijo romarico, organizira v sredo, 15. marca, posebno srečanje v Stični na to temo, pod vodstvom g. Turnška.

6. Poživitev družinske molitve ob stoletnici Fatime: za uresničitev točke je bil podan predlog, da bi Združenje dekanijam podarilo poseben kipec v kapelici po vzoru fatimske kapelice, ki bi romal po družinah (znotraj dekanije in posledično župnij) od maja do oktobra, s poudarkom na večji udeležbi vsakega 13. v mesecu, kot je predlagal nadškof Cvikl na Ptujski Gori. To malo Marijo romarico bi lahko škofje blagoslovili po krizmeni maši na Veliki četrtek in jo izročili dekanom.
Na temo poživitve molitve je bil izpostavljen predlog g. Mojce Kastelic za molitveno posvojitev oseb s posebnimi potrebami in podoben predlog Zavoda živim za nerojene otroke.
Poudarjeno je bilo, da se je treba truditi, da bi se ob nedeljah povečala količina molitve, na primer RV pred sveto mašo. G. Miha predlaga, da bi duhovniki ob obisku družin, ko jih te povabijo na kosilo, z njimi zmolili desetko RV. Ta predlog bo poslal na Družino v rubriko Odmevi in predlogi. Prof. Anton Štrukelj je dejal: ''Vernikom je treba oznanjati, kaj Jezus in Marija želita od nas. Z molitvijo rožnega venca vstopamo v središče krščanstva. Molitev rožnega venca naj bo tudi naš prispevek za mir, naš pogled pa naj bo bolj usmerjen v večnost, kot pa v sedanje materialno življenje. Bolj se moramo zavedati, da kar storimo z dobrimi deli ali molitvijo, ni nič izgubljeno, ampak vse zapisano v nebesih«. Prof. Anton Štrukelj je še poudaril, da je moč zla vedno možno zadržati, ustaviti vojne, zato mora Cerkev z vzdignjenimi rokami prositi Boga, da se moči dobrega razrastejo.

7. Postne DV za častilce JMS 2017 bodo od petka 10. marca do nedelje 12. marca v domu duhovnih vaj v Celju pri Sv. Jožefu, pod vodstvom prof. Antona Štruklja. Po zaključku DV v nedeljo popoldne pa bo naslednja seja animatorjev in Odbora JMS.

8. Z romanjem povezane DV 2017, posvečene Mariji in fatimski stoletnici, za častilce JMS, duhovnike in laike, pod vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja, bodo od 6. – 10. avgusta v semenišču v Nitri na Slovaškem; obiskali bomo tudi grob škofa Pavla Hnilice v Trnavi.

9. Sveta dežela, september 2018. Animatorji že kar nekaj časa želijo prvič poromati v te svete kraje, želijo pa si, da sta vsebina in program njim prilagojena in ne teološko prezahtevna. V organizaciji agencije Aritours bodo desetdnevne romarske DV v septembru 2018 pod duhovnim vodstvom dr. Marjana Turnška.

10. Prevodi v druge jezike: knjižica p. Antona Nadraha »Pet prvih sobot« je bila do sedaj prevedena in izdana v italijanskem in angleškem jeziku, pripravljena sta tudi prevoda v madžarščini in španščini, vendar še iščemo založnike. V cistercijanskem samostanu Heiligenkreuz v Avstriji pa bodo izdali v nemškem prevodu vseh šest avtorjevih knjižic »Sto let Fatime«. Prevaja jih karmeličanka s. Doroteja Hladnik v karmelu Himmelau v Avstriji.

11. Vrtnice 2017: nekaj premišljevanj sester redovnic o presv. Srcu Jezusovem je g. Alojz Snoj že zbral, upati je, da se jih bo pravočasno nabralo 30.

12. Datum prihodnjega srečanja je 12. marec 2017 v Celju pri sv. Jožefu po končanih duhovnih vajah za častilce JMS, ob 14. 30.

Ni komentarjev:

Objava komentarja