Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 22. november 2023

MAŠNA DARITEV Spremljaj mašnikovo glavno prošnjo

Po Slavi in pred berili poslušaš mašnika, ki moli glavno mašno prošnja. Z njo se konča začetni obred mašne daritve. O tej prošnji imamo v Rimskem misalu tole bogato in jedrnato navodilo: »Mašnik nato povabi ljudstvo k molitvi. Vsi z mašnikom vred nekaj časa molčijo; tako se zavedo, da stojijo pred Bogom, in se v srcu morejo spomniti svojih želja. Mašnik nato moli prošnjo, ki jo navadno imenujemo 'glavna prošnja'. Ta prošnja izraža značaj svetega opravila in po mašnikovih besedah usmerja molitev k Bogu Očetu po Kristusu v Svetem Duhu. Ljudje se molitvi pridružijo, ji pritrdijo in prošnjo naredijo za svojo z vzklikom 'Amen'.«

Najbrž ugotavljaš, da duhovniki navodila o molčanju, ki je sveta tihota, ne upoštevamo. Na dvoje naj bi bili v času molka pozorni. Najprej naj bi se zavedli, da stojimo pred Bogom; da je on navzoč in nas posluša. To dejanje je pravzaprav potrebno pred vsako dobro molitvijo. Nato naj bi se v srcu spomnili svojih osebnih prošenj, ki jih bomo pridružili mašnikovi prošnji. Z besedo 'Molimo' je duhovnik vse zbrano občestvo povabil k molitvi. To je čas intenzivne molitve.

Prošnja je običajno sestavljena iz treh delov, ki se med seboj dopolnjujejo: nagovor, prošnja in sklep. Ob sklepu mašne prošnje so omenjene vse tri Božje osebe. Če si pozoren, lahko opaziš, da se mašna prošnja večinoma obrača na Očeta.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar