Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 18. november 2023

BESEDA O BOGOSLUŽJU MAŠNA DARITEV Pridruži se slavljenju Boga

Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s katero Cerkev slavi in prosi Boga Očeta in Jagnje. Ima izrazito slavilni značaj, zato je lep vzor za našo molitev, ki je, žal, pogosto samo v obliki prošnje. Včasih so jo imeli za jutranjo molitev. Prvi del se nanaša na Boga Očeta, drugi pa na Kristusa. Začetek Slave je pesem angelov ob Jezusovem rojstvu: »Slava Boga na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.« Na koncu Slave se omenjajo vse tri Božje osebe.

Poglej, kako se kar kopičijo slavilni izrazi: »Hválimo te, slavimo te, mólimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.« Tu se ne zahvaljujemo Bogu za darove, ki jih od njega stalno prejemamo, ampak za to, da je Bog tako velik in tako veličasten. To je govorica prave nesebične ljubezni. Kdor Boga res ljubi, ga slavi in se mu zahvaljuje zaradi njega samega. Takšna molitev nas najbolj osvobaja.

Balthasar Fischer je zapisal: »Če svetniki tako zamaknjeno govorijo o sreči molitve, da jih mi kot 'pešci' molitvenega življenja ne moremo več dohajati, potem mislijo na ure, v katerih so – z besedami ali brez njih – stali pred živim Bogom in ga hvalili ter se mu zahvaljevali, ker je tako velik in tako veličasten.«

V delu Slave, ki se nanaša na Jezusa, izpovedujemo vero, da je »Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov«. On odjemlje grehe sveta in sedi na Očetovi desnici, zato ga prosimo za usmiljenje in sprejem naše prošnje.

Slavo pojemo ali molimo ob nedeljah, razen v adventu in postu, ter ob slovesnih praznikih in praznikih ter ob posebnih slovesnostih.

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar