Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 12. november 2023

VALERIJINE VRSTICE Opat Ludvik baron pl. Raumschüssel (1623–1687)

400 let se nam zdi daleč nazaj, pa vendar je bilo marsikaj podobno kot danes. Tedaj je divjala v Evropi tako imenovana tridesetletna vojna. Vanjo so bili vpleteni tudi ljudje z dežele Kranjske, med njimi baron Ludvik Raumschüssel. Rodil se je leta 1623 na gradu Kolovrat pri Vačah. Kakor mnoge plemiške sinove je tudi njega odneslo v vrtinec bojev na Nemškem, kjer se je pod cesarjem Ferdinandom III. bojeval proti Švedom. Kdo ve, kakšne travme so tisti dogodki zapustili v inteligentnem nežnem mladeniču, da je sklenil posvetiti življenje Bogu. Stopil je v stiški samostan in leta 1655 položil zaobljube. Četrt stoletja kasneje je postal 47. stiški opat. Dobro je skrbel za duhovno življenje tako samostanke družine kot samostanskih župnij. Bil pa je tudi sposoben gospodarstvenik. Trajen spomenik si je postavil z velikansko žitnico, ki je pred 340 leti sprejela pod svojo streho prvo žito s samostanskih polj. V njej je bilo dovolj hrane tudi za podložnike, kadar so bile slabe letine. O tem priča napis, ki ga je dal opat vklesati nad vhodom: »Od prvin svojih pridelkov daj ubogim in tvoje žitnice se bodo polnile z obilnostjo in mošt bo prekipeval iz tvojih kadi.« Toda prišli so časi, ko je mogočna stavba služila povsem drugim namenom. Med francosko okupacijo je bila v njej posadka Napoleonovih vojakov, sredi 19.stol. je avstrijski vojvoda Maximilijan, poznejši mehiški cesar, v njej zbiral svoje vojake. Med 1. svetovno vojno je tu prebivalo 400 avstrijskih vojakov, hkrati je bilo velikansko skladišče za dragocenosti goriške škofije, ki so jih prinesli s seboj goriški begunci bogoslovci. Po 2. vojni so v njej našla skladiščni prostor številna okoliška podjetja.

Po knjigi: Jože Gregorič, Cistercijani v Stični, pripravila Valerija Ravbar

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar