Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 20. marec 2018

Kaj je posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu


Vsi ljudje smo že Jezusovi, ker je naš Stvarnik in Odrešenik. Še bolj smo postali njegovi pri svetem krstu. Pri vsem tem nismo sami ničesar storili. Potrebna je naša osebna, zavestna odločitev za Jezusa, popolna podaritev in pripadnost njemu. To se na odličen način zgodi pri dobro pripravljeni posvetitvi Jezusovemu Srcu. Posvetitvena molitev je pri tem zunanji izraz te popolne in trajne pripadnosti in je odgovor tistemu, »ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20).
Nismo le Jezusovi. Smo tudi Marijini, saj je naša duhovna mati, ki nam hoče pomagati. Biti moramo tesno povezani z njo, delati vedno bolj z njo, po njej in zanjo. Tako bomo vedno bolj povezani z njenim Sinom in bomo delali vedno bolj z njim, po njem in zanj. Tako bomo vedno bolj Očetovi. Kdor se izroči Marijinemu Srcu, ga ona izroči Jezusovemu Srcu. Ona je bližnjica k Jezusu, srednica in priprošnjica pri njem. Velja pravilo sv. Ludvika Grigniona Montfortskega: Po Mariji k Jezusu!
Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, to je Jezusu in Mariji, kot odgovor na njuno ljubezen. Po posvetitvi smo v njuni službi. S posvetitvijo se obnovi in poglobi zaveza z Bogom, ki je bila sklenjena pri svetem krstu. Posvetitev pomeni pripravljenost, da bomo stalno živeli v prijateljstvu z Jezusom in Marijo in posnemali njune kreposti ter se varovali greha. To prijateljsko povezanost naj bi utrdili že pred posvetitvijo, da bo posvetitev potrditev in poglobitev tega, kar že obstaja. Kdor se pripravlja na posvetitev Jezusu in Mariji, išče priložnosti, kako bi bil z njima bolj povezan. Zanj redna molitev in mašna daritev s svetim obhajilom ni breme, ampak največje veselje. Zanj bo posvetitev učinkovito sredstvo duhovne prenove.
Če se zavestno podarimo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se nam tudi onadva podarita na nov način. Z Jezusom se nam podari nebeški Oče. Izpolni se Jezusova napoved: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem« (Jn 14,23). V nas se bo začelo novo življenje, življenje, ki bo oblikovano po Jezusovem in Marijinem Srcu.
Ljubezen je bila gonilna sila pri vsem, kar sta Jezus in Marija storila za nas. Ko se posvečamo Jezusovemu in Marijinemu Srcu, se posvečamo in darujemo njuni ljubezni in se hkrati odpovedujemo vsaki ljubezni, ki ni v soglasju z njuno ljubeznijo. Podoba obeh Src nam govori o njuni neizmerni ljubezni do ljudi, do vsake družine, do vsakega posameznika. Njuna čudovita ljubezen do grešnega človeštva se razodeva vseskozi od Jezusovega rojstva v betlehemskem hlevu do smrti na križu na Golgoti. Njuna ljubezen je tako čudovita posebno zato, ker je križana.

Ni komentarjev:

Objavite komentar