Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 15. marec 2020

Povzetek zapisnika seje odbora Združenja posvečenih JMS, ki je bila v soboto, 18. januarja 2020 v samostanu Stična

Redne mesečne pobožnosti posvečenih JMS v samostanu Stična. Z novim letom so zaključena redna molitvena srečanja posvečenih JMS na zadnji petek v mesecu. Povabljeni smo, da se skupaj z Bernardovo družino udeležujemo mesečnih srečanj vsako drugo nedeljo v mesecu popoldne od 14.30 do 16.30 v Opatovi kapeli. K oblikovanju pobožnosti so povabljeni tudi duhovniki iz Odbora. Še naprej ostanejo v baziliki fatimska srečanja z molitvijo rožnega venca, sveto mašo in procesijo z Marijinim kipom in lučkami vsakega 13. v mesecih od maja do oktobra.
Postna duhovna obnova v Stični bo v soboto, 29. februarja 2020, dopoldne.
Letno srečanje posvečenih JMS bo organizirala koprska škofija v Logu pri Vipavi 13. junija 2020. Srečanje se bo pričelo z molitvijo rožnega venca, nadaljevalo s sveto mašo. Po kosilu bodo pete litanije v cerkvi v Vrhpolju, kjer imajo nov mozaik p. Marka Rupnika.
Duhovne vaje bodo v drugi polovici julija 2020 v Assisiju z naslovom: Ljubezen svetega Frančiška do Marije.
Skupna letna seja odbora z animatorji bo v soboto, 9. maja 2020, v Stični. Animatorje zastopnike župnij bomo na kratko seznanili z našim poslanstvom in nalogami, s katerimi bi oživili širjenje posvetitve in življenja po posvetitvi JMS. Na seji bodo animatorji poročali o dobrih praksah v domačih župnijah.
Vrtnice 2020. Ob 20-letnici izhajanja so po vsebini evharistične, ker se spominjamo 10-letnice slovenskega evharističnega kongresa in 10-letnice beatifikacije evharističnega mučenca bl. Alojzija Grozdeta. Napisano v Vrtnicah naj bo spodbuda za duhovniški poklic, ki je posebna naloga v Cerkvi. Mladi bi morali začutiti, kako nekaj velikega je mašna daritev, drugače se bodo težko odločali in prevzeli poklic duhovnika. Mi smo poklicani, da molimo in obnovimo zdrava jedra s posvetitvijo družin JMS.
20-letnica posvetitve posameznikov, družin in skupin JMS v tretjini slovenskih župnij. Vsi posvečeni v združenju JMS smo dolžni sodelovati pri poživitvi dosedanjega prizadevanja pri posvetitvi župnij in posameznikov JMS. Priprave in potek so uspešnejše, če pride spodbuda s strani cerkvenih dostojanstvenikov (škofa, dekana, župnika, kaplana, diakona). To se je pokazalo leta 2016, ko so pri romanju kipa fatimske Marije po slovenskih župnijah sodelovali vsi škofje. V nekaterih župnijah so skrbno vodili evidence posvečenih JMS, drugod je bilo vodenje manj natančno. Nekateri župniki so v tem obdobju tudi zamenjali župnije, novi pa imajo svoj pogled na posvetitve. Drugi so mnenja, da je dovolj vsakoletna obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta.
Sodelovanje na Radiu Ognjišče, kako pospešiti posvetitve JMS na župnijah. Pripraviti je potrebno vsebinski okvir in pridobiti duhovnike in laike, posvečene JMS, za nadaljnje sodelovanje pri oddajah na Radiu Ognjišče.
Posvetitev JMS otrok obiskovalcev verouka. Kateheti in katehistinje imajo z domačimi župniki veliko priložnost, da na primeren način s pričevanjem nagovorijo otroke o posvetitvi JMS. Konkretno dejanje si otroci zapomnijo vse življenje. Vedno lahko uporabimo primer drže otroka – sv. Jacinte. Poiskati je potrebno še druge zglede in jih predstaviti mladim.
Sodelovanje na vseslovenskem »Fest mladih« v Murski Soboti. 16. in 17. maja 2020 bo potekal v Murski Soboti »Fest mladih« po vzoru vsakoletnega srečanja mladih v Medžugorju. Aktivnosti za srečanje so v polnem teku. Povabljeni smo, da sodelujemo tudi s predstavitvijo našega poslanstva v slovenski Cerkvi.
Organizirati posvet o posvetitvi JMS jeseni 2020. Poleg kratkega pogleda v dosedanje delo naj bi bila vsebina posveta stopiti v svet med mlade in družino, evangelizacija mladih. Mladi so vedno manj odzivni in vedno bolj odvisni in zasvojeni z modernimi vsebinami po elektronskih medijih. Odvisni so tudi vedno mlajši in v takem stanju ne morejo in ne znajo slediti pri verouku. Njihov vizualno močan svet je drugje, ne pri naravno posredovani govorici. Pri otrocih je medsebojno srečanje odnos. V Fatimi in drugih mestih Marijinih prikazovanj so bili izbrani otroci. Vemo, da je otrok zmožen čutiti dihanje Srca Jezusa in Marije. Pripraviti in organizirati je potrebno duhovne vaje za otroke, starše in stare starše. Moliti za še nerojene otroke, povedati, da jih imamo radi že sedaj v maminem telesu, kot je bil Jezus devet mesecev pod Marijinem Srcem. Otroku naj bo Jezus predstavljen kot ljubezen. Za pripravo vsebine posveta je imenovan pripravljalni odbor.
Sodelovanje s prispevki za glasilo V Materini šoli. Duhovnike, redovnike, župnike, župnijske animatorje in druge aktivne župljane vabimo in spodbujamo, da napišejo pričevanja iz svojih sredin o dejavnostih pri posvečevanju JMS in sadovih posvetitev. V reviji je v ta namen odprta nova rubrika »Življenje iz posvetitve JMS«. Pisne prispevke pošljemo na naslov: anton.nadrah@rkc.si
V samostanu je na zalogi še veliko natisnjenih knjižic izpod peresa p. Antona Nadraha. Najti je treba način, kako to dragoceno gradivo posredovati med vernike. Knjižica »Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu« je bila prevedena v devet svetovnih jezikov. V preteklosti je bila vzpostavljena dostava v knjigarno v Medžugorje, vendar se je ta dostava ustavila.
Jezusovi in Marijini častilci, nasvidenje v Stični v soboto 29. februarja 2020 na postni duhovni obnovi in v soboto 9. maja 2020 na skupni seji odbora z animatorji.
Lep pozdrav v JMS!
Srečko Fras, Predsednik Združenja posvečenih JMS

Ni komentarjev:

Objavite komentar