Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 24. november 2017

Razmišljanja ob zmedi (7)19. Svoboda odločanja
Človeku ni dovolj prostost od sužnosti, prisile.
Kdor hoče rasti, se razvijati tako duhovno, kakor tvarno,
si mora osvojiti še svobodo za razgovor in iskanje
pa za odločanje in javno delovanje.

20. Vzajemnost
Za svoje odločitve na življenjski poti
je človek odgovoren najprej sam.
Ker pa smo vsi poklicani na isto potovanje
ter stopamo po isti stezi skozi čas,
do neke mere vpliva naš korak na hojo vseh,
zato smo odgovorni tudi zanje.

21. Hvaležnost
Dober je, kdor daje rad od tega, kar ima,
usmiljen, kdor se tudi sam razdaja.
Kdor dar z veselim srcem sprejme
in ceni bližnjega dobroto, je hvaležen.
Hvaležnost je nevidna cena
prejetega daru, ki lahko vrača, ne povrne
in ki nikoli ne zastara.
Kdor da, kar je in kar ima
in mu ni mar za ceno – je prijatelj.
Marko Kremžar

Ni komentarjev:

Objavite komentar