Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 4. oktober 2017

Dvanajst obljub Srca Jezusovega


V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo: bogato za vse, ki ga kličejo, žareče ognjišče ljubezni, dobrote in ljubezni polno. Papež Janez Pavel II. je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal: »Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca pričuje o dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitosti smrti, ampak zakonitosti vstajenja in življenja. Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj je to njena pristna narava.«
Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več obljub, ki jih bodo deležni častilci njegovega Srca. Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k posebnemu ali zasebnemu razodetju. Ohranjene so v pismih, ki jih je svetnica pisala raznim osebam, in v spisih njenih sodobnikov. Sv. Marjeta jih večinoma ni navajala dobesedno, ampak po smislu. Večkrat gre le za trdno prepričanje svetnice, da bodo častilci Srca Jezusovega prejeli posebne milosti, in ni nič rečeno, da ji je te milosti Jezus sam obljubil.
Poznavalci Jezusovih posebnih razodetij sv. Marjeti so obljube po smislu strnili v dvanajst obljub. Čeprav na podlagi Marjetinih pisem in spisov njenih sodobnikov ne moremo za vsako od teh dvanajstih »obljub« reči, da gotovo izvira od Jezusa (morda izvira, a iz pisanih virov je to le za nekatere razvidno), se lahko naslonimo na trdno prepričanje svetnice, da se bo tako zgodilo. To prepričanje je sad njenega globokega osebnega izkustva, hkrati pa je skladno z Jezusovo dobroto, ljubeznijo in usmiljenjem v Novi zavezi. Namesto o »obljubah« bi lahko govorili o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki se bodo Srcu Jezusovemu popolnoma izročili in v skladu s to izročitvijo tudi živeli. V ospredju mora biti rast v ljubezni do Kristusa in izpolnjevanje njegove in Očetove volje, sadovi pa so na drugem mestu in naj k temu pomagajo.

Obljube (sadovi) častilcem Srca Jezusovega se glasijo:

1.      Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2.      Naklonil bom mir njihovim družinam.
3.      Tolažil jih bom v trpljenju.
4.      Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5.      Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6.      Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7.      Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8.      Goreči (posebej redovne osebe in duhovniki) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9.      Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili ter se mu izročili v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10.  Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi.
11.  Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12.  Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

Ni komentarjev:

Objavite komentar