Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 5. januar 2014

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠIH SRC Prof. dr. Anton Strle (1915-2003) in njegova marijanska usmeritevSestre uršulinke vedo povedati, kako navdušeno je prof. Strle v njihovi cerkvi v Ljubljani prepeval pred Najsvetejšim litanije Matere božje. Sam se spominjam, da sem ga približno deset let pred smrtjo peljal z avtomobilom domov, pa mi je med potjo predlagal, da bi molila litanije Matere božje. »Jih ne znam na pamet in tudi nobenega besedila nimam pri roki,« sem mu odgovoril. »Jaz pa jih znam,« mi je odgovoril in začel moliti naprej. Prof. Strle je bil marijansko usmerjen. To si hitro začutil ob stiku pri njem. Pa si vsaj na kratko, kar po kronološkem redu, to poglejmo.
Globoko doživetje Boga pri desetih letih je gotovo spremljal tudi prisrčen odnos do nebeške Matere, a neposrednih poročil o tem nimamo (vsaj kolikor mi je trenutno znano). Zelo zgovorne so Strletove besede v pismu 9. 9. 1980. V njem pove, da mu je za zgodnjo očetovo smrtjo (ko še ni hodil v šolo) v gimnaziji umrla mati (to je bilo 8. 1. 1932, ko je bil v četrti gimnaziji). Tedaj si je »izbral drugo Mater. Ta me je varovala tudi v najstrašnejših položajih naravnost čudovito.« Po smrti svoje telesne matere si je izbral Marijo za svojo duhovno mater.
Kot novomašnik (posvečen je bil 29. 6. 1941) si je izbral geslo Povsod Boga. Kartuzijanu p. Nikolaju Bregantu, s katerim je sodeloval pri izdaji cele vrste knjig, je v pismu 19. 6. 1981 povedal: »Zdaj mi postaja jasno, da ni bilo brez pomena zame, ko me je Gospod v svoji previdnosti nagnil, da sem si za novomašno podobico vzel geslo: 'Povsod Boga!'. Zraven sem imel v mislih še 'Ljubljena Mati, mi hočemo povsod Boga!'« Tu vidimo, da ima Strletova osredotočenost na Boga izrazito marijanski naglas.
V Strletovem dnevniku imamo pomenljiv zapis glede njegove marijanske naravnanosti. 5. IX. 1943 je zapisal: »Rekolekcija: premišljeval sem o popolni pobožnosti do Marije v smislu Grignionovega nauka. Vsega se moram darovati po Mariji Jezusu. Z ničemer ne smem svobodno razpolagati. Svoje volje ne smem preklicati. … Bog, Marija in Jezus Kristus naj bo vsa navezanost. – Vse v črti Marija – Jezus – Bog.« V dnevniku, ki ga je pisal kot bogoslovec in mlad duhovnik (od leta 1937 do 1945), vedno znova vidimo, kako je svoja premagovanja povezoval s priprošnjo k Mariji.
Tudi svoj študij je izročil Mariji. 18. XII. 1943 je zapisal v dnevnik: »Danes sem delal rigoroz iz splošne teologije. Položil sem ga Mariji v roke. Saj je to sobota, Mariji posvečen dan. Pred Marijo Pomagaj v stolnici sem sklenil, da naj bo to Marijin doktorat, ako se mi bo posrečil. Marijini in Njenega Sina časti naj bo posvečen.« Vse svoje znanstveno delo je posvetil Mariji in se je tega tudi držal.
Po vrnitvi iz petletnega zapora (1947-1952) je škof Vovk Strleta poslal v Planino pri Rakeku. Izrazito se je začel poleg dušnopastirskega dela posvečati študiju ravno v povezavi z Marijinim letom 1954. Šmarnice za to leto je deloma napisal on (v večjem delu pa kanonik Šimenc). To leto se je praznovala stota obletnica razglasitve verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju in prof. Strle se je posvetil intenzivnemu študiju mariologa Schönlebna, ki je to versko resnico krepko branil že dolgo pred njeno razglasitvijo.
Ko je prof. Strle na začetku leta 1959 odhajal iz župnije Planina v Ljubljano, je v župnijsko kroniko zapisal: »Pri delu mi je bilo geslo: Marija in presv. evharistija; napravil pa sem v smislu tega gesla komaj polovico tega, kar mi je v srcu tlelo že prvi dan, ko sem zvedel: v Planino greš.« Žal je čudoviti zapis v kroniki nekdo deloma prelepil s sliko, a je malo naprej le mogoče prebrati v latinščini zapisane besede Hvala Bogu in Mariji (laus Deo et Mariae). S temi besedami se je prof. Strle poslovil od župnije Planina pri Rakeku.
Iz pisma Luka Cirimotića, z dne 22. 12. 1962, zvemo, da je bil Strle v znani božji poti Letnica. Luka Cirimotić v omenjenem pismu piše, da je škof ordinarij (dr. Smiljan Čekada) ustanovil odbor za posvetitev škofije Marijinemu brezmadežnemu Srcu. A zaradi škofove navzočnosti na koncilu ni dosti narejeno. Strleta prosi, da bi podal dogmatične temelje za posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Strle je odgovoril 27. 12. 1962. Z veseljem se spominja srečanja v Letnici, srečanja z bogoslovci in s škofom. Glede Cirimotićeve želje o dogmatičnem temelju za posvetitev pa, da bo prav kmalu, vsaj poleti, začel pisati skripta za mariologijo. Obljublja, da bo tudi posvetitvi Mariji posvetil posebno poglavje. Pove, da je o tem delno že predaval, bogoslovcu Kastelicu pa je dal razpravo znanega škofa Ancela, ki posebej govori o aktualnosti Grignionove pobožnosti za duhovnika in tudi o dogmatičnih temeljih nekoliko. V istem pismu Strle svetuje Luku Cirimotiću, da v škofiji vpeljejo Unionem apostolicam, ki ima za geslo 'Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu per immaculatam Mariam' in ima zelo koristno shedulo, ki je Strleta npr. naučila zgodnjega vstajanja. »Moj ideal je bil že od prvih semeniških let: izčrpati se v službi Bogu po Marijinem posredovanju.« V tem pismu Strle zatrjuje, da če bodo duhovniki vsak dan pol ure meditirali in zmolili del rožnega venca, bo s tem pridobljeno vse drugo.
Kot profesor na Teološki fakulteti je predaval mariologijo in napisal v ta namen obsežna skripta. Vedno znova je v duhu sv. Ludovika Grigniona branil vlogo in pomen božje Matere v življenju vsakega kristjana. Prav po njegovi zaslugi so kartuzijani leta 1980 izdali celoten prevod Grignionove knjige Popolna podaritev samega sebe po Mariji. Globoko je bil prepričan, da je naša vera konkretna in življenjska le, če se oklepamo Device Marije.

p. Andrej Pirš

Ni komentarjev:

Objavite komentar