Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 14. februar 2014

Posvetitev družin presv. Srcu JezusovemuV Ljubljanskem škofijskem listu je škof 30. maja 1942 objavil posebno naročilo vsem duhovnikom, »da po svojih župnijah pridobe družine za to, da se tekom skupne pobožnosti devetih prvih petkov posvete presvetemu Srcu Jezusovemu«. Škof naroča, naj bi duhovniki, posebno v mestih, obiskovali družine po domovih. »Z lepšim in svetejšim namenom ne more vstopiti duhovnik v družino, kakor s toplim vabilom k posvetitvi. Saj bo presveto Srce samo pomagalo, da se bo ta sveti apostolat mogel uspešno izvršiti (…) Naše krščanske družine naj bodo v veselih in žalostnih razmerah polne zaupanja v Božje Srce in polne ljubezni do Njega. Iz ljubezni naj spolnjujejo njegove zapovedi. To je najbolj gotova pot do večne sreče, po kateri vsi hrepenimo. Božje Srce Jezusovo naj obilno blagoslovi naše družine.«

An

Ni komentarjev:

Objava komentarja