Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 13. julij 2020

35 LET BERNARDOVE DRUŽINE Sv. Bernard o Marijini ponižnosti


Bog je poslal angela Gabriela v Nazaret. H komu? K devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef. Katera devica je tako v časteh, da jo pozdravlja angel, pa tako ponižna, da je zaročena z obrtnikom? Čudovita usklajenost devištva in ponižnosti! Bogu zelo ugaja duša, v kateri je devištvo priporočeno s ponižnostjo in ponižnost okrašena z devištvom. Kolike časti je vredna tista, v kateri je ponižnost povišana z rodovitnostjo in devištvo posvečeno s potomstvom? Če ne moreš posnemati devištva ponižne, posnemaj ponižnost device! Hvalevredna je krepost devištva, toda potrebnejša je ponižnost. O devištvu je rečeno: »Kdor more razumeti, naj razume« (Mt 19,12); o ponižnosti pa: »Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pojdete v nebeško kraljestvo« (Mt 18,3). Devištvo se nagrajuje, ponižnost pa se zahteva.
Brez devištva se torej lahko zveličaš, ne moreš pa se brez ponižnosti. Če bi Marija ne bila ponižna, je Sveti Duh ne bi obsenčil in ne bi od njega spočela. Oče se je torej, kakor sama pravi, rajši ozrl na nizkost svoje dekle (Lk 1,48) kot na devištvo Čeprav mu je po devištvu ugajala, je vendar spočela po ponižnosti.
Ne pripada vsem devištvo, še manj pa je tistih, ki imajo poleg devištva tudi ponižnost. Če torej Marijino devištvo lahko samo občuduješ, se pa potrudi, da boš posnemal njeno ponižnost, in dovolj bo. Če pa imaš devištvo in ponižnost, si velik, bodi kdorkoli

Ni komentarjev:

Objava komentarja