Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 26. april 2017

RAZMIŠLJANJA OB ZMEDI (1)


Dr. Marko Kremžar, ki ga med drugim poznamo po lepo sprejetem križevem potu v našem glasilu in po tehtnih prispevkih v Družini, mi je poslal zbirko misli z naslovom 'Razmišljanja ob zmedi'. V spremnem pismu je med drugim zapisal, da »so nastajala skozi vrsto let […] Pričela so nastajati pred leti kot poskus, povedati kake resnice in misli brez nepotrebnih besed […] Ko sem pričel pri nekaterih svojih spisih črtati odvečne stavke, opombe in besede, je nastala oblika verza, ki je imel navadno svoj naravni ritem. Tako je nastala oblika Razmišljanj, ki niso pesmi, temveč misli, povezane in povedane z ritmom […]
Iskren pozdrav in Bog vas živi!
Marko Kremžar« 

I.  Človek

1. Odločitve
Odkar je bil človeški rod postavljen
pred svóbodne, zavestne odločitve,
poskusil je vse sadeže, ki je naletel nanje,
ob tem prezira red, ki je v naravi;
ker vdaja se skušnjavi: biti kakor Bog;
usmerja si napredek po navideznih koristih,
duhovnost ceni manj od tvarnega imetja,
zato bo ceno svoje volje plačeval
do konca časov.

2. Nevidna nit
Nihče ne ve, katera misel
je zanj lahko pričetek niti,
ki bo iz mraka, kjer je zmeda,
vodila ga k izviru luči,
kjer bo v stvareh razbiral smisel,
ki je osnova reda.

3. Iskanje smisla
Najbólj vsakdanja misel more
postati pretresljiva, močna,
ko si utareš pot v globine,
kjer skriva se resničnost smisla.
A misel, še tako pomembna,
če jo mehanično ponavljaš tja v en dan,
ji nisi posvetil pozornosti in spoštovanja,
bo kmalu izzvenela v prazno,
da vsak pogovor bo tedaj površen in zaman.
Marko Kremžar

Ni komentarjev:

Objavite komentar