Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 14. februar 2016

Pogovori z Jezusom (23) Bog ponižnim daje milost


Predragi kristjan, ponižnost je temeljna krepost, temelj tudi za ljubezen, ki je kraljica vseh kreposti. Ponižnost človeka najbolj osvobodi za ljubezen. Ponižen človek gleda na svoje grehe, ne na grehe drugih. Obtožuje sebe, ne drugih. Pri tem ne ostaja pri sebi, ne pestuje svoje bolečine, ampak se s pomočjo vere, upanja in ljubezni dviga k Bogu. Rad sprejema najnižja dela in zadnja mesta. Rad je nepoznan in nepriznan. V ničemer ne išče sebe. Z vsem je zadovoljen. Kar vidi dobrega v sebi, ne pripisuje sebi, ampak Bogu. Vedno upošteva sv. Pavla: Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel?
Ponižnost je Božji dar, zato je treba zanj prositi Boga. Hkrati je sad tvojega prizadevanja. Čim bolj spoznavaš sebe in svoje napake ter se ob njih dvigaš k usmiljenemu Bogu, tem bolj rasteš v ponižnosti. V njej zelo napreduješ, če se lotevaš nizkih opravil in prostovoljno sprejemaš razna poniževanja, ki te zadenejo. Vaja dela mojstra!
Ponižnost je pot do Boga in njegovih darov. Pomaga ti doumeti, kdo je Bog in kdo si ti. Da mašna daritev manj vpliva nate, kakor bi po svoji notranji moči lahko, je pogosto kriva tvoja premajhna ponižnost. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.
V moji priliki o farizeju in cestninarju, ki si jo že omenil, je cestninar ponižno z besedami in dejanji priznal svojo majhnost in grešnost: Bog, bodi milostljiv meni, grešniku! Tako je dosegel spravo z Bogom, farizej pa se je od njega oddaljil.
S ponižnim notranjim razpoloženjem prihajaj k najsvetejši daritvi. Tako se bo tudi na tebi spolnilo, kar sta zapisala kar dva novozavezna pisatelja, Peter in Jakob: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost.

Predragi Jezus, zgled vseh kreposti, sprejmi me v šolo prave ponižnosti. Naj se vedno zavedam, da je vse dobro, kar je v meni, tvoj dar. Samo grehi so popolnoma moji. Zato naj se s tvojimi darovi nikoli ne hvalim, ampak se zanje zahvaljujem tebi, darovalcu vsega dobrega. Naj posnemam sv. Avguština, ki je dejal: Če hočeš zgraditi visoko stavbo svetosti, izkoplji najprej globok temelj ponižnosti.
An

Ni komentarjev:

Objavite komentar