Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 12. junij 2015

Nekaj misli ob srečanju animatorjev z Odborom JMS, 14. aprila 2015Med mašno daritvijo v Opatovi kapeli je predsednik dr. Alojz Snoj, ki je vodil somaševanje, spomnil na glavne naloge animatorjev, ki naj bi jih skušali živeti čim bolj v skladu s posvetitvijo JMS in z nalogami, ki jih imamo zapisane v statutu. Kako uresničevati naloge animatorja pri obnavljanju in širjenju posvetitve v domači župniji, nas je s svojim pričevanjem poučil g. Lojze Čemažar, ki je poudaril pomembnost pogovora in sodelovanja animatorja in župnika. Samo v občestvu z duhovnikom-župnikom moremo prejeti vse milosti, ki jih lahko daje posvetitev.
Nato nas je g. Alojz Snoj seznanil z vsemi že izvedenimi  pripravami na obisk fatimske Romarice in nalogami, ki so še pred nami. Najbolj pomembna  je duhovna priprava – na kar smo bili opozorjeni tudi iz fatimskega svetišča – z obhajanem petih prvih sobot na fatimski način. Na peto prvo soboto naj bi se po župnijah posvetili posamezniki in skupine, ki se bodo za to odločili, župnije pa ob obisku Fatimske Marije v posamezni župniji. Na srečanju družin, 21. maja 2016 v Ljubljani, se bodo JMS posvetile družine. Slovenski narod pa naj bi s hkratno posvetitvijo obema Srcema posvetili naši škofje ob slovesu Marije Romarice na Brezjah. Škofje so v odgovoru na pismo Odbora o razporeditvi obiska fatimske Romarice po posameznih škofijah zapisali, da vse naloge priprave in organizacije poteka obiska pripadajo Odboru.
Ustanovljena sta bila dva odbora: Odbor za medije, ki ga sestavljajo p. Nadrah, g. Čemažar, Dragica Čepar. Naloga odbora je v medijih opozarjati na prihod Marije Romarice. Prvi članek, ki je napovedal obisk Marije romarice, je  napisal p. Anton Nadrah in je bil objavljen v 8. številki Družine 22. 02. 2015 z naslovom »Marija, Kraljica družine«. Čakamo pa na objavo članka »Pripravljamo se na stoletnico fatimskih dogodkov«, katerega avtorica je Dragica Čepar,  sledil naj bi članek g. Čemažarja, ki bo podal razmišljanja o primerjavi okoliščin časa Marijinih prikazovanj in današnjega časa.
Oblikovan pa je bil tudi  tehnični odbor: g. Srečko, g. Hostnik, g. Mrak, animator Janez Slokan, ki bodo skrbeli za vso logistiko in potovanje Marije Romarice in za nosila.
V pripravi je tudi knjižica »Obrednik ob obisku Marije Romarice«, ki jo pripravlja g. Janez Vagner, vključevala pa naj bi pozdrav Mariji ob prihodu v župnijo, fatimsko pesem,  fatimski rožni venec, litanije, molitev za posvetitev župnije, slovo od Marije, ko odide iz župnije.
Kaj je naloga animatorjev v pripravi na obisk Marije Romarice?  Stopiti v stik z domačim župnikom in ga spodbuditi za pravočasno pripravo, ki je predvsem v obhajanju petih prvih sobot od januarja do maja 2016. Poudariti je potrebno Marijino naročilo v Fatimi, iz katerega je razvidno, kaj ona pričakuje od nas, kakšna je naša vloga pri pripravi zmage njenega brezmadežnega Srca. Fatimske dogodke je Cerkev priznala, vendar nalog, ki jih je Marija naročila, še nismo izpolnili. Naloga animatorjev je širiti pobožnost petih prvih sobot in navdušiti verno ljudstvo za posvetitev JMS.
Mali priročnik »Pet prvih sobot« iz leta 2012 vsebuje vse potrebno gradivo za obhajanje prvosobotne pobožnosti od januarja do maja 2016.
G. Janez Mrak, g. Hostnik in g. Snoj skupaj  pripravljajo zloženko v pripravi na obisk fatimske Marije Romarice, ki mora biti na voljo na vseslovenskem srečanju posvečenih JMS v Turnišču, ki bo 13. junija 2015.
Na srečanju smo se pogovarjali tudi o sprejemu fatimske Marije. G. Janez Slokan iz Mengša je podal predlog, da bi Marijo pričakali na brniškem letališču v narodnih nošah, z godbo in slovensko pesmijo, za kar je pripravljen poskrbeti on. Prvo noč, iz 12. na 13. maj 2016, naj bi se zbrali ob Mariji animatorji in častilci JMS v Stični.  Njegov predlog smo  podprli z aplavzom.
Ga. Marta Mihelčič iz Kopra je pozvala Odbor, da naj ponovno pošlje pismo duhovnikom, da bi določili animatorje za svoje župnije, saj je še vedno veliko župnij brez animatorjev, in prosi, da bi se seznam animatorjev posredoval vsem, da bi se lahko med seboj tesneje povezovali in sodelovali. Seznam je bil posredovan skupaj z zapisnikom.
Vseslovensko srečanje posvečenih JMS bo letos v Turnišču 13. junija 2015; glavni poudarek srečanja: priprava na obisk Marije Romarice in 100-letnico Fatime; program: 9.15 rožni venec, 10.00 maša in nagovor škofa Štumpfa, po obhajilu obnovitev posvetitve JMS – pripraviti in razdeliti kartončke za tiste, ki se bodo prvič posvetili, ostali bodo imeli molitev na zloženki, ki jo pripravi Srečko;  od 11.00 do 11.45 odmor, sledi nagovor p. Antona Nadraha o pripravi na Marijo Romarico in obhajanje  stoletnice, pričevanja o obisku Marije Romarice v letu 1997 in 2008:  družina Maffi,  Rezi (in morda še kdo); pete litanije in blagoslov. Pozdrav v slovo in oznanila. G. Srečko Fras je že pripravil lepe plakate za to vseslovensko srečanje 2015, ki jih bodo prejeli vsi dekani po pošti. Plakat pa bo g. Srečko poslal tudi po elektronski pošti in bo dosegljiv na spletni strani www.sticna.com in ga bo možno tudi natisniti.
Naslednje srečanje animatorjev in Odbora Združenja JMS bo  16. aprila 2016.
Zapisali: Dragica Čepar in Rezi Kadunc

Ni komentarjev:

Objavite komentar