Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 3. junij 2015

Iz samostanske kronikeSpomladi so se začela različna dela, ki jih pozimi ni bilo. Naš nadvse zavzeti in delavni čebelar p. Avguštin zelo skrbi za čebele in se briga za to, da ne bi zamudil ugodne priložnosti za pašo. Delo na vrtu je v polnem teku, saj je treba skrbeti, da solate in druge zelenjave nikoli ne zmanjka na mizi, tako za udeležence duhovnih vaj kakor tudi za samostansko družino.
Zaradi nenadne smrti gospoda Jožeta Grebenca, župnika v sosednjem Šentvidu, je šentviško faro začasno do konca julija prevzel v upravo naš župnik p. Maksimilijan File, zato ima na domači stiški župniji v tem času več dela kaplan p. Branko Petauer.
V spomladanskem času bolj pridno obiskujejo Muzej krščanstva na Slovenskem tako šolarji kakor tudi odrasli. Muzej je pod vodstvom direktorice mag. Nataše Polajnar Frelih v torek, 14. aprila 1915, organiziral enodnevni mednarodni simpozij z naslovom Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov. Od slovenskih predavateljev so sodelovali prof. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof (Identiteta Evrope temelji na krščanskih koreninah), p. dr. Anton Nadrah, upokojeni stiški opat (Vpliv Pravila sv. Benedikta na evropsko umetnost), doc. dr. Mija Oter Gorenčič, znanstvena sodelavka, raziskovalka za obdobje srednjega veka, na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani (Profano v srednjeveški umetnosti reformnih redov v Sloveniji), Silvester Gaberšček, sekretar na Direktoratu za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo R Slovenije (Krščanstvo v koreninah slovenske kulture) in Zvone Pelko, arhitekt, fotograf, oblikovalec in predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina (Meniške poti Slovenije).
V začetku aprila je bila natisnjena knjižica: Anton Nadrah, KRISTUS BO ZMAGAL PO MARIJI, kot prva v zbirki: STO LET FATIME. V njej so zbrani najbolj osnovni podatki o Fatimi, ki naj bi jih vedel vsak kristjan, če se hoče dobro pripraviti na obisk fatimske Marije Romarice, ki bo Slovenijo obiskovala od 13. maja do 13. oktobra 2016. Tej knjižici bosta v kratkem sledili še dve o fatimskih vidcih: o sestri Luciji ter o Frančišku in Jacinti.
Izšlel je prevod knjižice Pet prvih sobot v italijanskem jeziku: TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, za italijanske bralce.
Pričakujemo, da v kratkem izidejo letošnje vrtnice izpod peresa – bolj točno: računalnika – dr. Marjana Turnška, upokojenega mariborskega nadškofa, ki imajo zanimiv naslov: POGLEDI IZ JEZUSOVEGA SRCA. Vse navedene knjižice (razen italijanske) se dobijo pri založbi Salve na Rakovniku (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana; tel. 01/427 73 10; info@salve.si). Cena 2 evra.
V četrtek, 16. aprila, je bila pri Družini v Ljubljani Tiskovna konferenca ob izidu knjige pokojnega stiškega patra Metoda Turnška, NA VIŠARJAH ZVONI. Doslej je nadvse delavni in strokovno usposobljeni dr. Milan Dolgan pripravil že šest Turnškovih knjig: Na Višarjah zvoni, Božja planina, Stoji na rebri grad, In hrumela je Drava, Med koroškimi brati in Črni Hanej. Prihodnje leto bo izšla še ena, ki bo vsebovala krajše in večinoma še neobjavljene leposlovne spise p. Metoda Turnška.
V soboto, 18. aprila, je bilo v Stični letno srečanje župnijskih animatorjev skupaj z Odborom Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
kronist

Ni komentarjev:

Objavite komentar