Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 24. maj 2018

Zakaj Bog naših molitev ne usliši?

Bog nam večkrat ne da tistega, za kar ga prosimo.

Sv. Ivana Frančiška Šantalska je živela v srečnem zakonu globoko krščansko življenje in se odlikovala v dobrodelnosti. Bila je pripravljena na velike žrtve, a ne na največjo. Štirinajst dni po rojstvu njene zadnje hčerke je njenega moža po neprevidnosti ustrelil neki sorodnik. Po tednu dni je umrl. Ob njem je Ivana molila: »Gospod, vse mi vzemi, le njega mi pusti!« A ni bila uslišana in je pri 28 letih postala vdova s štirimi otroki. Ko je udarec prebolela, se je posvetila molitvi in pokori. Pod vodstvom sv. Frančiška Saleškega je dozorela v svetnico in ustanoviteljico sester obiskovalk, ki skrbijo za bolnike in reveže ter za vzgojo ženske mladine.
Neuslišane prošnje današnji človek pogosto doživlja kot veliko težavo za svojo vero. Večkrat mu je to izgovor, da opusti versko prakso in končno vero v Boga. Pravilni odgovor daje Jezus v svoji molitvi na Oljski gori. Kdo je v tako težkem položaju, kakor je bil on? Zunanji izraz tega silnega trpljenja je bil krvavi pot. Njegova duša je bila žalostna do smrti. Molil je: »Aba! Oče, vse ti je mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!« (Mr 14,36).
Besede »vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti« je Jezus spolnjeval vse življenje, saj je bilo spolnjevanje Očetove volje celo njegova jed. V očenašu je učil, naj molimo:
»Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.«
Jezus kljub silno težkemu položaju vnaprej sprejema Očetovo voljo. Takšna pripravljenost za spolnjevanje Očetove volje je poseben Očetov dar, za katerega je treba prositi in z njim sodelovati. To izraža tudi Jezusovo naročilo: »Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer pripravljen, a telo je slabotno« (Mr 14,38). Moliti moramo, da nam ne bo v pogubo, če ne bomo uslišani tako, kakor sami želimo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar