Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 26. maj 2018

Molitev mora imeti potrebne pogoje

Bog ne usliši tistega, ki nasprotuje njegovim načrtom (prim. Job 38,2), onega, ki nasprotuje njegovim izvoljenim (prim. Joz 24,10), brezbožnega, krivičnega, nezvestega (prim. Jer 3,4s; Oz 8,2s; Mal 2,17; Job 27,8s; Prg 15,29). Značilno pravi Bog po preroku Izaiju:                            »Četudi še toliko molite, vas ne poslušam: vaše roke so polne krvi« (Iz 1,15).
Podobno po preroku Miheju: »Nekega dne bodo vpili h Gospodu, pa jih ne bo uslišal; takrat bo skril pred njimi svoje obličje, zavoljo zločinov, ki so jih izvršili« (Mih 3,4).
Tudi Nova zaveza govori o vzrokih, zakaj naša molitev večkrat ni uslišana. To je zaradi kakšne pomanjkljivosti pri prosilcu: »Če pa komu izmed vas manjka modrosti, naj si jo izprosi od Boga in mu jo bo dal, saj jo rad da vsakomur, ne da bi mu kaj očital. Prosi pa naj jo v veri in nič naj ne omahuje; omahljivec je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter vzdiguje in premetava. Tak človek naj ne pričakuje, da bo kaj prejel od Gospoda« (Jak 1,5–7).
»Prósite, pa ne prejmete, ker prosite s slabim namenom, zato da bi potešili svoja poželenja« (Jak 4,3).
»Preljubi, če nas pa naše srce ne obsoja, se lahko zanesemo na Boga in dobimo od njega vse, za kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč« (1 Jn 3,21s).
Da bo naša molitev uslišana, se moramo najprej spreobrniti. Prositi je treba brez omahovanja, z zaupno vero in dobrim namenom. Spolnjevati je treba vse Božje zapovedi. Dalje je treba Boga prositi po njegovi volji: »Zanesemo se, da nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. In če vemo, da nas v vsem posluša, kadar ga česa prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili« (1 Jn 5,14s).

Ni komentarjev:

Objavite komentar