Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 21. oktober 2017

Božji služabnik prof. dr. Anton Strle in duhovne vaje (2)


Oglejmo si nekatere sklepe, ki jih je božji služabnik napravil v času duhovnih vaj.
Za leto 1953 (vsaj zdi se, da so sklepi iz tega leta, ker ni pripisanega datuma) je Strle med drugim zapisal: »Eno uro redno – premišljevanje; vsaj ob četrtkih cela ura. … Opoldne vedno ponovitev premišljevanja (točke in duhovni šopek). Za soboto vedno litanije Matere božje. … Duhovno branje - kdaj? Najbolje določiti čas: morda od 2 – ½3; ali pa združim s študijem tako, da bom na molitven način študiral oddelek dogmatike. Branje sv. pisma opoldne po brevirju«. Če pomislimo, da je bil tedaj župnijski upravitelj v Planini, je to kar zahteven dnevni red. Na teh duhovnih vajah si je napravil tudi konkretne sklepe glede priprave na pridige, glede urnika verouka, glede ljudskega petja, ki naj bi bilo vsako prvo nedeljo v mesecu. Nato nadaljuje: »Za duhovniške poklice vsaka prva sobota v mesecu – priporočim še posebej. Prvi četrtek molitven ura … Eno največjih dobrih del! Sicer bodo ljudje živeli in umirali brez Boga. Ni rečeno, da bomo v naši župniji dobili poklice, a bo kje drugje. Sv. pismo bolj proučevati – ne le novo zavezo. Staro zavezo najprej po misalu kar po vrsti. Bom vključil tudi v premišljevanje … Čas bom bolj umno porabil, zato ne bom brskal po raznih knjigah, marveč se rajši ustavil ob eni. Več miru in zaupanja! Potrpežljivo izdelovanje podrobnosti. Vživetje v človeka in razmere. Vztrajanje pri študiju ali branju tega, kar sem si določil!«
Že iz teh navedenih zapisov vidimo, kako korenito so duhovne vaje posegle v njegovo duhovno in pastoralno življenje. Bil je to program, ki ga je spoznal pred Bogom in ga nato skušal dosledno uresničevati skozi leto. Temu so na poseben način služile mesečne obnove. Seveda ni vedno šlo tako kot si je zamislil na duhovnih vajah. Tako si je naslednje leto 11. 8. 1954, na predzadnji dan duhovnih vaj, zapisal: »Zopet obnavljam sklep, ki sem ga tolikrat zanemaril – ne govoriti brez resnične potrebe ne o sebi ne o svojem delu ali načrtih. Vživeti se vselej v bližnjega, v njegove potrebe; prilagoditi se mu ne iz oportunizma, marveč iz resnične ljubezni. Vso pozornost takoj obrniti na bližnjega, v katerem naj gledam Jezusovega brata. Ne preveč govoriti – rajši poslušati, rajši tako napeljati, da on govori. Znebiti se vsakršne nečimrnosti, ki se kljub tolikim sklepom vedno zopet ponavlja in zadnje čase še posebno – ko se govori o univerzitetni stolici. Tako malo pa mislim na strašno odgovornost!« Strle tu dejansko pove, da se je že leta 1954 govorilo, da bi prišel predavat na teološko fakulteto. Na koncu še doda: »Marsikaj bi se dalo odstraniti iz mojega programa in bi tako našel več časa za počitek in za temeljitejši študij.«
Leta 1955 je imel duhovne vaje župnik Kjuder iz Tomaja in Strle si je zapisal na osnovi konsideracije (skupnega pogovora): »Pisalna miza vedno čista. Popolnoma nič na njej neurejenega. Listine preteklih let! Takoj, ko pridem domov po duhovnih vajah. Mirno zapisujem, da bo res red. Matice morajo biti lepše pisane. Intencijska knjiga naj ima točno vsoto. Gospodarstvo – knjiga za najemnine vsakega zemljišča, v katerem naj bo povzet kratek historiat. Smrt osebni korespondenci! Kaj vse lahko krivega sklepajo zaradi nje! Kakšna pohujšanja po nepotrebnem!«
            Tudi tu vidimo, da so sklepi zelo konkretni. Celo na gospodarsko področje posegajo in v vodenje matičnih knjig. Red in natančnost naj bo tudi v teh stvareh. V ostalih duhovnih vajah so sklepi povezani z duhovnim življenjem, odpravljanjem raznih pomanjkljivosti in napačnih naravnanosti. Seveda pa vedno znova prepleteni z njegovim delom na teološki fakulteti ter odnosom do študentov in do ostalih profesorjev kolegov.
p. Andrej Pirš FSO

Ni komentarjev:

Objavite komentar