Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 15. maj 2017

FATIMA – STOLETNICI NAPROTI. FATIMA, ZNAMENJE UPANJA ZA NAŠ ČAS (II)

(Iz pastirskega pisma Portugalske škofovske konference ob stoletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi)


Preroško oznanilo usmiljenja in miru

15. Fatimsko sporočilo spodbuja tudi preroško delovanje v sodobnem svetu, v soočenju z nepravičnostmi in z vsemi pojavi izključevanja, kakršna koli že je njihova korenina. Od samega začetka fatimski dogodek razodeva načrt usmiljenja, ki ga je Bog želel uresničiti po pastirčkih pod materinskim pogledom Jezusove Matere. Ob zaključku Svetega leta usmiljenja je potrebno ohraniti in razširiti ta izvir, dati prvo mesto usmiljenju v tej sodobni kulturi, ki ga želi izkoreniniti, kot je rekel sveti Janez Pavel II. in kot nas spomni papež Frančišek v Buli Misericordiae vultus. Usmiljenje nas spodbuja, naj odpremo srce sočloveku, ki je ujet v zlo ali v trpljenje in nas stori občutljive za vprašanja, na katera nas je spomnil papež Frančišek v Lampedusi in ki jih je poudaril že papež Benedikt XVI. v Fatimi: »Kje si, Adam? Kje je tvoj brat? Ali smo sposobni jokati pred izključenostjo in odrinjenostjo, ki jo trpijo najšibkejši?«
V zvestobi fatimski karizmi smo poklicani, da sprejmemo povabilo v delo za napredovanje in obrambo miru med narodi z razkrinkavanjem in zoperstavljanjem pokvarjenim mehanizmom, ki jih soočajo ljudstva in narodi: razumarska in individualistična nadutost, ravnodušen in subjektivističen egoizem, ekonomija brez morale ali politika brez sočutja. Fatima se dviga kot preroška beseda, ki obsoja zlo in zavezuje v skrb za dobro s spodbujanjem pravičnosti in miru, z ovrednotenjem in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka.
Poslanstvo kristjanov se razodeva v prizadevanju, da naredimo vse, da bi zadržali oblast zla in da bi rasla moč dobrega. V Materini trdnosti se razodeva trdnost Boga in v tem prepričanju se poživlja trdnost vernikov.
Cerkev se ob praznovanju stoletnice veseli daru fatimskega dogodka, na romarski poti neizmerne množice romarjev, ki želijo piti iz evangelija ob fatimskih izvirih in se izročajo materinski skrbi Gospe rožnega venca. Fatimsko svetišče ostaja kraj poživljanja vere in življenja Cerkve. Njeno sporočilo nas spodbuja, da stopimo na pot notranje prenove, oprti na besedo Jezusa, Marijinega Sina: »Zaupajte, jaz sem svet premagal« (Jn 16,33). Kolikor skupnost vernih sprejme Marijo medse, toliko bo lahko podarila svetu Božjo Luč, ki napolnjuje Srce deviške Matere, varuhinje neomajnega upanja v zmagoslavju ljubezni nad dramami zgodovine.
Fatima, 8. decembra 2016, na praznik Brezmadežnega spočetja Blažene Device Marije.

Ni komentarjev:

Objavite komentar