Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 6. junij 2023

PO MARIJI K JEZUSU Moč živega rožnega venca

V domači župniji vodim prvostopenjski tečaj priprave na birmo. Ob koncu tečaja sem razmišljala, kako bi prek živega rožnega venca in kronanja Marijinega kipa v mesecu maju lahko udeležencem bolj neposredno posredovala resnico o Marijini vlogi v njihovem življenju.

Pri živem rožnem vencu vsaka oseba prevzame mesto ene jagode in moli, ko pride na vrsto. Število udeležencev v mojem razredu je bilo premajhno, zato sem pričela s projektom verske vzgoje, v katerega sem povabila tudi starše in župljane. Po nedeljski maši so se osebe predstavile v župnijski dvorani, kjer sem na tleh oblikovala velik rožni venec iz krogov pene. Vsak posameznik je stopil v svoj krog. S kančkom poguma so udeleženci hitro dobili izkušnjo živega rožnega venca in vsak izmed njih je nestrpno čakal na svojo molitev, medtem ko so na zaslonu vsi skupaj gledali upodobljene skrivnosti iz Jezusovega življenja.

Kar bi lahko vodilo v polom, se je izkazalo za močno pričevanje o rožnem vencu, ki je za udeležence postal živ. Lahko so molili za svet in druge namene. Otroci in odrasli so v zbrani molitvi vztrajali več kot trideset minut! Molitev rožnega venca se je zaključila s kronanjem Marijinega kipa ob petju pesmi Brezmadežna Marija. Zbrani so odšli z olajšanjem v duši in z boljšim razumevanjem edinosti, ki je bila sad molitve.

Rožni venec ni samo vrsta ponavljajočih se molitev. Gre za globoko premišljevanje o življenju Kristusa in Njegove matere. Živi rožni venec tej lepi molitvi daje življenje in vse udeležence med seboj močno poveže. Ko ga verniki molijo skupaj, učinkovito vpliva na življenje Cerkve, še posebej takrat, ko se ta sooča z velikimi problemi. Prav tako močno deluje v našem osebnem življenju. Rešitev za probleme sveta in naše osebne boje je molitev rožnega venca. Živi rožni venec je eden od načinov, da smo kljub našim različnostim telesno in duhovno zedinjeni.

Sestra Nancy Usselmann

Ni komentarjev:

Objavite komentar