Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 13. oktober 2020

II. Povežimo svoje življenje z dogodkom na Kalvariji. Kaj sledi iz njega?

1. Naše življenje in delovanje ima marijansko razsežnost. Marija je mati vsakega posebej. Gre za edinstveni in neponovljivi odnos med dvema osebama: med Materjo Marijo in vsakim kristjanom. Kakor je v našem življenju po veri pomembna osebna povezanost s Kristusom, podobno je treba naglasiti osebni odnos Matere Marije z vsakim kristjanom.

2. Mati Marija je Kristusov dar vsakemu kristjanu, vsem skupaj in vsej Cerkvi, saj je Mati Cerkve. Marijanski kristjan jo z veseljem sprejme in jo, kakor apostol Janez, »vzame k sebi«. Dva svetopisemska moža sta nam vzor, kako je treba Marijo vzeti k sebi: apostol Janez in pred njim sv. Jožef. Če je za apostola Janeza rečeno, da jo je od tiste ure vzel k sebi, imamo pri sv. Jožefu Gospodovega angela, ki ga opogumlja: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20). »Ko se je Jožef zbudil iz sna, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi« (Mt 1,24).

3. V Janezu in po njem smo bili že pod križem izročeni Mariji in po njej Kristusu. Njej se izročimo s tem, da jo kot učenec vzamemo k sebi. Ker smo slabotni in nagnjeni k nezvestobi, moramo to dejanje sprejema in izročitve vedno znova zavestno obnavljati. Na najodličnejši način se to dogaja pri posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

4. Marija je bila in je popolnoma usmerjena na Kristusa in na izpolnjevanje njegove volje. Besede, ki jih je izrekla v Kani Galilejski, veljajo tudi nam: »Karkoli vam reče, storite.«

Ko so naši škofje leta 1998 sprejeli pobudo o posvetitvi posameznikov in skupin, zlasti družin, Jezusovemu inMarijinemu Srcu, smo se odločili tudi za svetopisemski prikaz obeh najsvetejših Src: Jezus je na križu s prebodenim srcem in Marija stoji pod križem v trenutku, ko je njeno srce presunil meč bolečin. To je najbolj pretresljiv prikaz Jezusovega in Marijinega Srca, vrh njune ljubezni do nas. Če se vanju poglobimo, nas ne moreta pustiti hladnih in brezbrižnih. Tu je rešitev sveta za vse čase, do konca sveta. Podoba Žalostne Matere Božje, ki drži mrtvega Sina v naročju, oba prikazuje nekaj ur pozneje, ko je Kristusova daritev že končana, Marijina pa še traja. Hvala Ti, Jezus, hvala Ti, Mati Marija! Zdaj smo na vrsti mi, da sodelujemo pri odrešenju sveta.

p. Anton

 

Ni komentarjev:

Objava komentarja