Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

torek, 07. julij 2020

ZA ZIDOVI SAMOSTANA Urednikova beseda


Vsi smo pod vtisom ponovnega prodiranja novega koronavirusa, ki zdaj že ni več tako nov. Navodila, ki jih dobivamo od civilnih in cerkvenih oblasti, naj bi nas in vse druge obvarovala pred okužbo. Držali se jih bomo, da ne bomo ne sebi ne drugim povzročili škode. Ljubezen do sebe in bližnjega to narekuje, pa tudi ljubezen do Boga, ki je stvarnik, odrešenik in posvečevalec vseh. Pri tem je potrebna krepost prilagodljivosti, prave modrosti, potrpežljivosti, ponižnosti in vztrajnosti. Kljub temu da se vsi borimo proti temu virusu, pa se lahko tudi česa naučimo. Naj bo navedenih nekaj misli.
Človek je postal ob velikem napredku na vseh področjih domišljav, da vse zmore. Mali koronavirus ga bo učil majhnosti, ponižnosti in skromnosti. Doživljamo, kako smo krhki in ranljivi. Novi koronavirus nas bo prisilil k bolj skromnemu življenju. To je težko sprejeti, ker smo se v marsičem razvadili in zato niti hrane niti drugih potrebščin ne znamo prav ceniti.
Hkrati naj bi se poglobili v Jezusov nauk, da človek ne živi samo od kruha. Na Boga in duhovno življenje je človeštvo v večini pozabilo. Vsi naj bi se zamislili ob vprašanjih: Od kod smo in kam gremo? Kaj je smisel našega življenja? Ali ima kakšen pravi pomen naše pretirano pehanje samo za materialnim napredkom? Vsi kristjani bi morali na dnevni red postaviti molitev. Kdor moliti ne zna, naj se na morje poda, pravi pregovor. To razburkano »morje« nam prinaša novi koronavirus.
Imeti bomo morali bolj pozorne oči, pripravljene roke in čuteče srce za ljudi, ki so in bodo v različnih stiskah in potrebah.
Naj nam Mati Marija, ki je Zdravje bolnikov, Tolažnica žalostnih in Sedež modrosti, pomaga na vseh naših potih, da bomo premagali vse težave in skupaj napredovali na poti svetosti do končnega Cilja, ki je Bog sam.
p. Anton

Ni komentarjev:

Objava komentarja