Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

petek, 16. marec 2018

Pomen molitve rožnega vencaKako pomembno je moliti rožni venec, nam govori ter potrjuje zgodovina Cerkve in krščanskih narodov, izkušnje svetnikov, pastirjev Cerkve in vernega ljudstva ter, vedno znova, nebo. Ob obhajanju stoletnice fatimskih dogodkov smo mogli, kot so mogli in hoteli v svojem času tudi naši predniki, začutiti pomen in resničnost Marijinega klica, jasnega naročila, naj vsak dan molimo rožni venec.
Danes smo zaradi zavračanja Boga na številnih ravneh družbenega življenja ter množičnega oddaljevanja posameznikov in družin od občestva Cerkve, oddaljevanja od oltarnih milosti, v večji nevarnosti glede miru in obstoja, kot je bilo evropsko prebivalstvo v času angelovih in Marijinih prikazovanj v Fatimi, četudi se je tedaj odvijala prva svetovna vojna. Vojna, kot posledica greha, upora Bogu, namreč še zdaleč ni edina oblika nemiru. Posledice greha so tudi v najrazličnejših trajajočih oblikah upiranja Stvarniku v stvarstvu, ki ga živimo. Pomislimo samo na vsiljeno in izsiljeno t. i. teorijo spola, preoblikovanj pojmovanja družine ter na številne različice naših medsebojnih oddaljevanj. – Klic angela in Marije v Fatimi, zaupan trem pastirčkom, se v takratni obliki ne bo ponovil. Saj ga vendar, če le hočemo, slišimo ter ga vzamemo zares tudi danes. V premišljevanju evangelija in Božjih poseganj v zgodovini, v vabilu k spreobrnjenju, na poti nazaj k oltarnim milostim ter v molitvi rožnega venca. Kajti Gospod nas hoče, če mu le želimo prisluhniti, po angelu in svoji Materi Mariji rešiti danes. Danes in z našim sodelovanjem.
Lojze

Ni komentarjev:

Objavite komentar