Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 16. april 2017

Pomen Fatime za naš čas (4) V romarskih krajih se čuti posebna Božja navzočnostFatima je močno mednarodno versko žarišče, v katerem se zbirajo velike množice in se prerojene vračajo na svoje domove. Tja odhaja tudi zmeraj več romarjev iz Slovenije. Če so ta romanja dobro pripravljena, so za udeležence odlične duhovne vaje.
Poleg Lurda je Fatima romarski kraj, ki je od Cerkve najbolj priznan in najbolj povezan z vrhovnim vodstvom Cerkve. Romarski kraji so v Božjem načrtu kot kraji posebnih milosti, kraji intenzivne Božje navzočnosti, ljubezni, dobrote in usmiljenja. Naloga Matere Božje je, da nas po teh krajih vodi k Jezusu.
Fatimo nismo izbrali ljudje, izbral jo je Bog in tja poslal Mater Marijo. Ona je srednica vseh milosti, tudi tistih, ki jih Bog v obilni meri po njej deli v Fatimi. Milost je duhovna stvarnost, je Božje delovanje v naši duši, ki ga redno ne čutimo, spoznavamo pa sadove tega delovanja. Tudi Božje navzočnosti redno ne zaznavamo, čeprav verujemo, da je Bog povsod. Včasih pa človek Božjo navzočnost in delovanje zelo močno občuti, kar je poseben Božji dar, ki prinaša obilne duhovne sadove.
Na romarskih krajih nam je Bog bolj blizu kakor drugod. Zato je razumljivo, da verni ljudje, ki iščejo Boga, tja radi romajo. Tam se utrdi njihova vera.

Ni komentarjev:

Objavite komentar