Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 05. november 2016

Nagovor generalnega opata 18. septembra v baziliki v Stični 33. Marija in Janez se zato sprejmeta od Jezusa kot poslušna učenca, katerima Jezus lahko zaupa vse. V njima je velika bolečina, a vendar je v njima tudi globoka vera. Marija dobi vse od Sina in s Sinom tudi vse izgubi. Izgubi sicer z bolečino, toda z globoko vero. Maria veruje v ljubezen, kakor kasneje Janez sam zapiše: »Mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog do nas« (1 Jn 4,16). Marija trpi in veruje ter zato upa. Je zvesta učenka, ki zaupa in pričakuje svojega ženina. Živi svoje bolečine v globokem upanju na vstajenje. Ona ve, da Bog nikoli ne vzame, ne da bi potem še več podaril. Ona ve, da se Bog ne odtegne, ne da bi se potem še bolj podaril.
Janez te vere in tega upanja še nima. A v Mariji mu Jezus ponudi Marijino vero, Marijino upanje in Marijino ljubezen. Materina vera, upanje in ljubezen, rojevajo vero, upanje in ljubezen otrok. Dar ljubljene učenke je tudi nam dan zato, da nas njeno materinstvo naredi še bolj za učence. Še bolj poslušne, bolj ponižne, bolj pozorne, da bi lahko slišali in videli Gospoda. Torej, da bi bili še bolj odprti za tisto izbranost, ki jo je Gospod določil za vsakega izmed nas.
Tako Marijina bolečina postane za nas porodna bolečina, ki nas naredi za sinove in hčere Boga; ki nas naredi za učence, ne le Jezusa, ampak tudi kakor Jezusa, kar smo slišali v drugem berilu: »čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja« (Heb 5,8–9).
Čudež, ki ga je Jezus storil na križu, je bil v preoblikovanju Marine žalosti zaradi smrti Sina, v bolečino poroda, po kateri Sveti Duh preoblikuje Jezusove učence v Očetove sinovi in Očetove hčere. Marija je Žalostna Mati, ker je mati, ki rojeva nas, Kristusove učence, v Božje otroke. Marija trpi. A trpi z veseljem in trpi z ljubeznijo. Trpi, da bi nas rodila za polno veselje Božjih otrok v Kristusu po Svetem Duhu.
Fr. Mauro Giuseppe Lepori OCist
generalni opat cistercijanov

Ni komentarjev:

Objava komentarja