Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

nedelja, 15. december 2013

LETO VERE POGLABLJANJE V VERI (22) Objemaš me v Jezusu KristusuJezus Kristus je glavna osebnost Svetega pisma. Ta najpomembnejša knjiga na svetu je pravzaprav zbirka dvainsedemdesetih knjig, ki so jih v potekanju skoraj dveh tisočletij napisali zelo različni pisatelji.
Glavni vir zanesljivih poročil o Jezusu je Nova zaveza. Njeno besedilo se je ohranilo nespremenjeno. Nobene stare knjige ni, ki bi jo potrjevali tako stari in tako razširjeni rokopisi, kakor potrjujejo Novo zavezo.
Ali so štirje evangeliji in drugi novozavezni spisi zanesljiva poročila o Jezusu? Zadnjih dvesto let so Sveto pismo strokovnjaki zelo skrbno in temeljito raziskovali. Tako lahko rečemo, da nobena knjiga ni tako vsestansko preiskana kakor prav ta. Evangeliji so vesela novica o Jezusu, zapisana apostolska pridiga. Apostoli in drugi učenci so veselo novico o Jezusu takoj po prihodu Svetega Duha po vsem tedanjem rimskem cesarstvu najprej ustno oznanjali.
Res je, da je bil prvi evangelij – to je Markov – napisan šele trideset let po Jezusovi smrti. Vendar so takrat glavne priče Jezusovega delovanja, njegove smrti in vstajenja še živele. Če bi bilo v evangeliju zapisano kaj takega, kar bi Jezus ne bil delal in učil, bi te priče takšen evangelij odločno zavrnile.

Markov evangelij in drugi novozavezni spisi razločno kažejo, kako so prvi oznanjevalci na različnih krajih oznanjali o Jezusu isto vsebino. To dokazuje, da so Jezusov nauk in njegova dela verno zapisali, nikakor pa si niso izmislili nekaj svojega, drugačnega od Jezusovega nauka in njegovega odrešenjskega delovanja. Najvažnejše dogodke iz Jezusovega življenja so v glavnem zapisali vsi štirje evangelisti: Marko, Matej, Luka in Janez.

Ni komentarjev:

Objavite komentar